Szanowni Mieszkańcy,

w związku ze zmniejszeniem obostrzeń wprowadzonych przez władze państwowe w wyniku wystąpienia epidemii COVID-19 na terenie kraju, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pleszewie podjął decyzję aby od dnia 18 maja br. przywrócić możliwość dokonywania wpłat w kasie Spółdzielni. Biorąc pod uwagę nadal istniejące ryzyko zarażeń stosowane będą następujące działania:
• do siedziby spółdzielni będą mogły wejść tylko osoby posiadające maseczki oraz rękawiczki ochronne,
• w holu przy kasie będą mogły znajdować się tylko dwie osoby, z zachowaniem 2m odstępu od siebie,
• pozostałe osoby będą musiały oczekiwać przed wejściem do budynku Spółdzielni, z zachowaniem 2m odstępu,
• zaleca się użycie środka dezynfekującego znajdującego się przy okienku kasowym.
Osoby które dotychczas przekazywały wpłaty drogą elektroniczną zachęcamy do dalszego stosowania takiej formy.
W trosce o Państwa zdrowie prosimy o przestrzeganie powyższych zaleceń i ograniczenie bezpośredniego kontaktu z pracownikami Spółdzielni do załatwiania spraw pilnych i wymagających osobistego spotkania. Warto wziąć pod uwagę, że kontakt bezpośredni z pracownikami Spółdzielni ze względu na wykonywane obowiązki służbowe, może stanowić dodatkowe zagrożenie dla zdrowia mieszkańców naszych zasobów.