Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Pleszewie powstała 01 października 1955r. na bazie budynków wybudowanych przed II wojną światową dla urzędników państwowych. Były to budynki przy ul. Kochanowskiego 2 i 4 oraz budynek przy ul. Poznańskiej 57. W  latach 1962 – 2010 zostały wybudowane i oddane do użytku budynki mieszkalne przy ul. Zielonej, ul. B. Krzywoustego, ul. Lipowej, ul. Wierzbowej, ul. M. Reja, ul. Mieszka I, ul. Grunwaldzkiej, ul. Woj. Polskiego, budynek w Choczu oraz w Gołuchowie.

W latach 70-tych oraz 80-tych Spółdzielnia pełniła również rolę inwestora zastępczego dla inwestycji służących całemu miastu. Do najważniejszych należą: budowa siedziby Urzędu Skarbowego, rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych nr 3 , budowa przedszkola mieszczącego się na osiedlu Mieszka I oraz kotłowni osiedlowych przy ul. Warneńczyka i ul. M. Reja.

W skład zasobów Spółdzielni wchodzi 51 budynków oraz 7 domków jednorodzinnych segmentowych o łącznej powierzchni 94.487,04 m2, na których Spółdzielnia realizuje szeroki zakres robót inwestycyjnych oraz modernizacyjno-remontowych. W posiadanych budynkach mieszkalnych prowadzone były prace termomodernizacyjne na które pozyskano premie termomodernizacyjne w łącznej wysokości 3.260.000 zł, Wyremontowane zostały klatki schodowe oraz wymienione piony cw, zw, instalacji grzewczej. Prowadzono liczne inwestycje polegające na wymianie ciepłociągów, modernizacji węzłów cieplnych oraz remoncie kanalizacji. Wybudowano kompleksy garaży przy ul. Lipowej oraz Warneńczyka a także budynek mieszkalny z boksami garażowymi w części piwnicznej. W budynku przy ul. Grunwaldzkiej 1 poddasze użytkowe zaadoptowano na lokale mieszkalne. W roku 2013 zmodernizowano budynek, w którym znajdowały się biura Działu GZM oraz warsztat konserwatorów i przebudowano na nową siedzibę Spółdzielni.

Obecnie funkcję Prezesa Zarządu Spółdzielni pełni Monika Falk-Filipowicz, którą wspiera jej zastępca Anna Konieczna oraz pełnomocnik zarządu Janusz Kałużny. W przyszłości planowane jest przeprowadzenie kolejnych prac modernizacyjnych dotyczących dróg i parkingów oraz wymian instalacji cw i zw.

Jednakże głównym celem obecnego zarządu Spółdzielni jest dążenie do zminimalizowania kosztów ponoszonych w związku z produkcją i zużyciem centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej.