Zasoby

Stan zasobów wynosi 101.473,92 m2 p.u. – w tym powierzchnia lokali użytkowych, garaży i pomieszczeń gospodarczych wynosi 4.893,76 m2 p.u.

Powierzchnia kotłowni 1.369,90 m2 .

Powierzchnia mieszkań ogrzewanych wynosi 88.550,17 m2 p.u. w tym Gołuchów i Chocz 1.861,47 m2 powierzchni użytkowej.

W swojej administracji Spółdzielnia posiada 54 budynki mieszkalne o powierzchni użytkowej 92.558,38 m2 i 1.869 mieszkaniach oraz 7 domków jednorodzinnych segmentowych.

Zarządzane budynki ogrzewane są z 5 źródeł ciepła: kotłownia przy ul. Warneńczyka, M. Reja, Sienkiewicza, Gołuchów i Chocz.