• Taryfa dla ciepła

Taryfa obowiązująca od dnia 01.09.2023 r.

Taryfa obowiązująca od dnia 01.01.2022 r.

Taryfa obowiązująca od dnia 01.06.2021 r.

Taryfa obowiązująca od dnia 01.06.2016 r.

 

  • Racjonalne gospodarowanie ciepłem

Jak racjonalnie gospodarować ciepłem ?

Zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem dotyczącym energooszczędnego użytkowania mieszkań.

Poradnik „Energooszczędne użytkowanie mieszkań”

 

  • Instrukcje

Przedstawiamy Państwu instrukcje, dokumentacje techniczną oraz zasady stosowania urządzeń w ciepłownictwie. Zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentacji.

Instrukcja użytkowania głowicy termostatycznej

Instrukcja użytkowania podzielnika kosztów

 

  • Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej

W dniu 11 września 2012 r. Parlament Europejski uchwalił a 4 października 2012 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła Dyrektywę w sprawie efektywności energetycznej. Zapisano w niej między innymi wymagania, dotyczące rozliczania kosztów ciepła w budynkach wielolokalowych, tj. ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Zasadnicze postanowienia Dyrektywy:

1. Dyrektywa wprowadza powszechny obowiązek opomiarowania budynków oraz lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach wielolokalowych oraz indywidualnego rozliczania kosztów ciepła do      ogrzewania i przygotowania ciepłej wody na odbiorców końcowych – użytkowników lokali, zgodnie ze wskazaniami urzadzeń pomiarowych. Termin wprowadzenia tego obowiązku został określony na 31 grudnia 2016 roku.

2. Dyrektywa zobowiązuje do stosowania ciepłomierzy i wodomierzy lokalowych, a tam gdzie zastosowanie ciepłomierzy jest technicznie niewykonalne lub zbyt kosztowne, obligatoryjne zastosowanie do tego celu nagrzejnikowych podzielników kosztów ogrzewania. Ominięcie tego obowiązku wymaga udowodnienia przez kraj członkowski, że takie opomiarowanie jest ekonomicznie nieopłacalne.

Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej