Remonty zaplanowane na rok bieżący 2022 z funduszu remontowego:

remont pokrycia dachowego i kominów wentylacyjnych z wymianą wyłazów dachowych – pokrycie w systemie płynnej  gumy Mieszka I 18, Mieszka I 22;

malowanie korytarzy piwnicznych i pomieszczeń wspólnego użytku (pralnie, suszarnie, węzeł centralnego ogrzewania) w budynkach Mieszka I 7, 14, 17, Kochanowskiego 2,4, Lipowa 5, Zielona 1,2, Gołuchów – ul. Gorgolewskiego 1;

remont drogi asfaltowej – wymiana na kostkę brukową od Mieszka I 17 w kierunku Mieszka I 15;

czyszczenie pionów kanalizacyjnych metodą chemiczno – ciśnieniową w budynku M. Reja 6;

– wymiana okienek piwnicznych w pomieszczeniach wspólnego użytku w budynkach Mieszka I 14, 15, 16, 17, 21, 23, 24;

– remont schodów i utwardzenia terenu Lipowa 3 oraz remonty dróg i chodników z kostki brukowej  – osiedle Mieszka I, B. Krzywoustego, M. Reja;

– remont kominów wentylacyjnych, montaż turbowentów budynek Mieszka I 13;

– naprawa balkonów (sufitów i policzków betonowych) – Mieszka I 3, 8, 11, 13, Modrzewskiego 1, Reja 4;

– remont, wymiana poziomów piwnicznych zimnej i ciepłej wody w budynkach Mieszka I 18, 21, 23;

– remont – wymiana oświetlenia klatek schodowych na LED – owe w budynkach Grunwaldzka 1, 3, Wierzbowa 1, Zielona 1, 2, Kochanowskiego 2, 4, Poznańska 57, Gołuchów – ul. Gorgolewskiego 1, Chocz – Staszica 1b;

– montaż wiaty śmietnikowej  – Chocz, ul. Staszica 1b;

– naprawa wjazdu z kostki brukowej i utwardzenie podwórza tłuczniem – domki jednorodzinne Lipowa – Reja;

– w całości zasobów bieżące naprawy dekarskie, stolarskie, pielęgnacja terenów zielonych, utrzymanie małej architektury oraz remonty i konserwacje węzłów cieplnych.

 

Dodatkowo zgodnie z uchwaloną przez Walne Zgromadzenie Członków strategią rozwoju na kolejne lata planowane są remonty bądź wymiany balustrad balkonowych, następnie będą kontynuowane prace związane z malowaniem i czyszczeniem elewacji budynków wraz z zabezpieczeniem przed ponowną korozją, wykonywane będą remonty dróg wewnętrznych, chodników oraz schodów wejściowych do budynków. Sukcesywnie będziemy remontować dachy w systemie płynnej gumy.  W bieżącym roku kończymy wymianę oświetlenia klatek schodowych na LED – owe.

W celu zmniejszania kosztów ciepła na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej  kontynuujemy wymiany izolacji na poziomach znajdujących się w piwnicach.

Ponadto planujemy wymianę kotła w kotłowni w Choczu. Dodatkowo na kolejne lata planowane są duże zadania – modernizacja kotłowni przy ul. Warneńczyka oraz likwidacja węzłów grupowych na osiedlu Mieszka I.

Z uwagi na implementację przepisów unijnych do ustawy prawo energetyczne jesteśmy zobowiązani wyposażyć wszystkie budynki w liczniki ciepła bądź podzielniki kosztów. Jako zarządca zasobów spółdzielczych mamy obowiązek zachęcania i umożliwiania mieszkańcom zachowań energooszczędnych.  Brak podzielników bądź liczników ciepła – możliwy jest tylko w przypadku  odpowiedniego uzasadnienia ekonomicznego (brak opłacalności montażu) lub braku możliwości technicznych.

Jest to kolejny rok, w którym zwracana jest część kosztów poniesionych na wymianę stolarki okiennej. W tym roku zwroty otrzymają osoby z numerami wniosków od 701.

Przewidziane do realizacji jest 100 wniosków.

 

Przewidywane wpływy od mieszkańców na fundusz remontowy w 2022r. to kwota w wysokości 1.009.777,07zł.

Powyższy plan może ulec zmianie/korekcie z uwagi na nieprzewidziane awarie oraz uzyskanie niższych bądź wyższych kwot robót od wykonawców.