Remonty zaplanowane na rok bieżący 2023 z funduszu remontowego:

remont drogi wewnętrznej i chodnika (asfaltowych) – wymiana na kostkę brukową od Mieszka I 15 w kierunku Mieszka I 16 – do wjazdu;

malowanie korytarzy piwnicznych i pomieszczeń wspólnego użytku (pralnie, suszarnie, węzeł centralnego ogrzewania) w budynkach Mieszka I 12, 13, 15, 16, 18, 21, 23, 24; Poznańska 57; Grunwaldzka 1;

– wymiana okienek piwnicznych w pomieszczeniach wspólnego użytku w budynkach Mieszka I  15,  17,  23, 24; Lipowa 3;

– remont, wymiana poziomów piwnicznych zimnej i ciepłej wody w budynkach Mieszka I 18,  23;

– remont schodów i podestów wejściowych do klatek schodowych z kostki brukowej  –  Mieszka I 2, 4, 18a, 18b;

modernizacja placu zabaw – wymiana urządzeń zabawowych i częściowe ogrodzenie – Mieszka I 12, 13;

modernizacja placu zabaw – powiększenie – Mieszka I 16, 17;

remonty i naprawa dróg oraz chodników z kostki brukowej – osiedla Mieszka I, B. Krzywoustego, M. Reja;

– remont – naprawa sufitów i spodów balkonów – Mieszka I 7; Gołuchów, ul. Gorgolewskiego;

– remont – montaż oświetlenia LED na terenach zewnętrznych  – parking Reja oraz przy wejściach Reja 2, 4, 6 ;

– remont kominów wentylacyjnych, montaż turbowentów budynek Mieszka I 22, 24;

montaż wyłącznika przeciw pożarowego – Pleszew, ul. Kochanowskiego 1,3,5: Chocz, ul. Staszica 1b;

– wykonanie miejsc postojowych z kostki dla rowerów Mieszka I 10, 23;

– w całości zasobów bieżące naprawy dekarskie, stolarskie, pielęgnacja terenów zielonych, utrzymanie małej architektury oraz remonty i konserwacje węzłów cieplnych.

Ponadto ze względu  na kontrole Powiatowej Straży Pożarnej w Pleszewie, w kolejnych budynkach będą montowane wyłączniki przeciwpożarowe oraz być może pojawi się konieczność wykonania dróg przeciwpożarowych przy niektórych budynkach.

Dodatkowo zgodnie z uchwaloną przez Walne Zgromadzenie Członków strategią rozwoju na kolejne lata planowane są remonty bądź wymiany balustrad balkonowych, następnie będą kontynuowane prace związane z czyszczeniem i malowaniem elewacji budynków wraz z zabezpieczeniem przed ponowną korozją.  Z uwagi na to, że są to remonty kosztowne czas ich realizacji z pewnością wydłuży się.

Nadal wykonywane będą remonty dróg wewnętrznych, chodników oraz schodów wejściowych do budynków. Sukcesywnie będziemy remontować dachy w systemie płynnej gumy.

W celu zmniejszania kosztów ciepła na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej  kontynuujemy wymianę izolacji na poziomach znajdujących się w piwnicach.

Dodatkowo na następne lata planowane są duże zadania – modernizacja kotłowni przy ul. Warneńczyka oraz likwidacja węzłów grupowych na osiedlu Mieszka I.

Jest to kolejny rok, w którym zwracana jest część kosztów poniesionych na wymianę stolarki okiennej. W tym roku zwroty otrzymają osoby z numerami wniosków od 801.

Przewidziane do realizacji jest 100 wniosków.

 

Przewidywane wpływy od mieszkańców na fundusz remontowy w 2023r. to kwota w wysokości 1.010.972,07zł.

Powyższy plan może ulec zmianie/korekcie z uwagi na nieprzewidziane awarie oraz uzyskanie niższych bądź wyższych kwot robót od wykonawców.