Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2023 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2022 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2020 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2019 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2018 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2017 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2016 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2015 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2012 r.