Przedmiotem działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Pleszewie jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków i ich rodzin oraz potrzeb gospodarczych i kulturalnych, wynikających z zamieszkiwania w spółdzielczym osiedlu lub domu.

Siedzibą Spółdzielni jest miasto Pleszew, Spółdzielnia działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Podstawą działalności Spółdzielni jest:

  • ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. Nr 30 poz. 210 ze zm.)
  • ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. o zmianie ustawy – Prawo spółdzielcze oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 90 poz. 419)
  • ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 4  poz. 27 ze zm.)
  • statut Spółdzielni wpisany do rejestru Sądu Rejonowego w Poznaniu XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000153776
  • regulaminy wewnętrzne

Organami Spółdzielni są:

  • Walne Zgromadzenie
  • Rada Nadzorcza
  • Zarząd

Godziny pracy Spółdzielni:
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach:

Poniedziałek: 7:00 – 16:00
Wtorek – Czwartek: 7:00 – 15:00
Piątek: 7:00 – 14:00

Dane teleadresowe:

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa
ul. M. Reja 5A ; 63-300 Pleszew
Tel. 062 508 09 44
Fax. 062 508 08 60

Nr konta: 24 1020 2212 0000 5402 0024 7239

Numery telefonów dyżurnych konserwatorów poza godzinami pracy Spółdzielni:

Awarie elektryczne: 601 520 210
Awarie wodno kanalizacyjne: 603 401 408
Awarie ciepłownicze: 607 661 131