Podsumowanie lustracji za lata 2020-2022

Podsumowanie lustracji działalności inwestycyjnej w związku zakończoną budową budynków mieszkalnych przy ul. Grunwaldzkiej.

Podsumowanie lustracji za lata 2017-2019

Protokół z lustracji działalności inwestycyjnej za okres od 01.01.2018 do 31.07.2020 obejmującej realizację budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Grunwaldzkiej

Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta za 2018 r.

Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta za 2017 r.

Podsumowanie lustracji za okres 2014 – 2016

Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta za 2016 r.

Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta za 2015  r.

Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta za 2014  r.

Podsumowanie lustracji za okres 2011 – 2013  r.

Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta za 2013  r.

Raport z przeglądu sprawozdania finansowego za 2012  r.

Raport z przeglądu sprawozdania finansowego za 2011  r.

Raport z przeglądu sprawozdania finansowego za 2010  r.

Protokół z przeglądu sprawozdania finansowego za 2009  r.

Protokół z przeglądu sprawozdania finansowego za 2008  r.

Raport z przeglądu sprawozdania finansowego za 2007  r.