Regulamin rozliczeń finansowych z członkami, właścicielami i najemcami lokali mieszkalnych i użytkowych

Regulamin rozliczenia kosztów energii cieplnej – obowiązujący od 01.06.2023 r.

Regulamin przetargu na sprzedaż lokali z odzysku wolnych w sensie prawnym

Regulamin zasad wydawania kopii dokumentów i odpłatności za wydawanie kopii

Regulamin pracy Zarządu

Regulamin korzystania z parkingu

Regulamin ochrony danych osobowych

Regulamin monitoringu

Regulamin porządku domowego

Regulamin przeprowadzania przetargów

Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego

Regulamin rozliczenia kosztów energii cieplnej – obowiązujący od dnia 01.06.2016 r. do dnia 31.05.2023 r.

Regulamin rozliczeń wkładów mieszkaniowych i budowlanych oraz przenoszenia i ustanawiania prawa odrębnej własności w Spółdzielni Mieszkaniowej

Regulamin organizacyjny

Struktura organizacyjna

Regulamin inwestycyjny

Regulamin Komisji Rewizyjnej

Regulamin Rady Nadzorczej

Aneks nr 1/2012 do Regulaminu przetargu o zawarcie umowy o prawo odrębnej własności do lokalu mieszkalnego

Regulamin przetargu o zawarcie umowy o prawo odrębnej własności do lokalu mieszkalnego

Regulamin korzystania z miejsc postojowych na parkingu przy kotłowni ul. Warneńczyka w Pleszewie