Skład Rady Nadzorczej:

Przewodniczący Rady: Romuald Szpunt
Z-ca Przewodniczącego Rady: Mateusz Wróblewski
Sekretarz Rady: Katarzyna Suflita
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady: Monika Pierzchlewicz
Sekretarz Komisji Rewizyjnej Rady: Justyna Zefirian
Członek Komisji Rewizyjnej Rady: Katarzyna Karwowska-Chatlińska
Członek Rady: Monika Kaczmarek

 

Skład Zarządu:

Prezes Zarządu: Monika Falk – Filipowicz
Zastępca Prezesa Zarządu: Anna Konieczna
Pełnomocnik Zarządu: Janusz Kałużny

 

Komórki organizacyjne:

Dział Członkowsko-Mieszkaniowy: Anna Konieczna
Dział Księgowości: Agnieszka Szymczak
Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi: Janusz Kałużny
Dział Ciepłownictwa: Paweł Pawliński