Skład Rady Nadzorczej:

Przewodniczący Rady: Andrzej Załustowicz
Z-ca Przewodniczącego Rady: Piotr Chatliński
Sekretarz Rady: Monika Kaczmarek
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady: Adrian Michalak
Sekretarz Komisji Rewizyjnej Rady: Justyna Zefirian
Członek Komisji Rewizyjnej Rady: Barbara Wolińska
Członek Rady: Eryk Kowcuń

 

Skład Zarządu:

Prezes Zarządu: Monika Falk – Filipowicz
Zastępca Prezesa Zarządu: Anna Konieczna
Pełnomocnik Zarządu: Janusz Kałużny

 

Komórki organizacyjne:

Dział Członkowsko-Mieszkaniowy: Anna Konieczna
Dział Księgowości: Agnieszka Szymczak
Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi: Janusz Kałużny
Dział Ciepłownictwa: Paweł Pawliński