Remonty wykonane w roku 2023:

–  wykonano malowanie korytarzy piwnicznych i pomieszczeń wspólnego użytku (pralnie, suszarnie, węzeł c.o., przyłącze wody) w budynkach Mieszka I 12,13,15,16,18,21,23,24, Poznańska 57, Grunwaldzka 1;

– wymieniono i zamontowano nowe okienka piwniczne PCV w budynkach Mieszka
I  17, 18, 23, 24, Lipowa 3;

– wykonano remont drogi wewnętrznej od Mieszka I 15 do wjazdu i przy Mieszka I 16 oraz  remont chodnika przed budynkiem z wykonaniem miejsc postojowych dla rowerów przy budynkach Mieszka
I 15, 16;

– wykonano remont  naprawę zapadniętej kostki brukowej przy budynkach Lipowa 1,
J. Kochanowskiego 2, M. Reja 3, B. Krzywoustego 15,  Mieszka I 23-24;

– utwardzono teren kostką brukową pod stojaki na rowery i zakupiono stojaki przy budynku Mieszka I 10;

– wykonano prace remontowe polegające na remoncie schodów wejściowych do budynku Mieszka I 2
i 4;

Remonty wykonane w roku 2022:

–  wykonano malowanie korytarzy piwnicznych w budynkach Gołuchów Gorgolewskiego 1;  Kochanowskiego 2, 4; Zielona 1, 2;  Lipowa 5; Mieszka I  7, 14, 17;

– wykonano remont drogi wewnętrznej wraz z parkingiem oraz remontem chodnika przed budynkiem, wykonaniem miejsc postojowych dla rowerów oraz oznakowaniem poziomym
i pionowym dla osoby niepełnosprawnej – począwszy od ul. Warneńczyka w kierunku Mieszka I 18 i 19, wzdłuż budynku Mieszka I 17, na budynku Mieszka I 15 kończąc;

– wykonano remont pokrycia dachowego i kompleksową naprawę kominów wentylacyjnych w systemie płynnej  gumy HYDRONYLON z wymianą wyłazów dachowych  na budynkach Mieszka I 18, 22;

Remonty wykonane w roku 2021:

–  wykonano malowanie korytarzy piwnicznych w budynkach Modrzewskiego 1, Kochanowskiego 1,3,5, Lipowa 1 i 3, Mieszka I 3, 22, B. Krzywoustego 9, 13;

– wykonano malowanie elewacji budynków Mieszka I 19 i Lipowa 1;

– wykonano montaż nowych urządzeń zabawowych w obrębie bloków Mieszka I 8, 9, 10;

Remonty wykonane w roku 2020:

1/ Malowanie korytarzy piwnicznych i pomieszczeń wspólnego użytku (pralnie, suszarnie, węzeł c.o.):

–  wykonano malowanie korytarzy piwnicznych w budynkach M. Reja 3,6,7,10, Wierzbowa 1, Mieszka I 2, B. Krzywoustego 5, 15;

– wykonano remont naprawy ścian i sufitów balkonów w poszczególnych mieszkaniach wraz
z pomalowaniem elewacji balkonowej budynku Mieszka I 12;

– wykonano niskociśnieniowe czyszczenie elewacji budynków z porostów, pleśni mchu i alg oraz zabezpieczenie przed ponowną korozją biologiczną przy ul. Mieszka I 11, Lipowa 3;

– wykonano remont pokrycia dachowego i kompleksową naprawę kominów wentylacyjnych
w systemie płynnej gumy–poliuretanowej membrany HYPERTECTUM z wymianą wyłazów dachowych  na budynkach Mieszka I  7, 13, 16, 23, Wierzbowa 1;

Remonty wykonane w roku 2019:

1/ Malowanie korytarzy piwnicznych i pomieszczeń wspólnego użytku (pralnie, suszarnie, węzeł c.o.):

–  wykonano malowanie korytarzy piwnicznych w budynkach Chocz, ul. Staszica 1b; M. Reja 2,4,5;

2/ Budowa parkingów, chodników i dróg

– wykonano utwardzenie – budowę terenu pod miejsca parkingowe przed placem zabaw na ul. Krzywoustego;

– wykonano remont – chodnik, dojścia do parkingu i budynku Modrzewskiego 1;

– wykonano remont chodnika między budynkami Mieszka I 2 i 4 ;

3/ Roboty różne

– wykonano remont – zakup nowych urządzeń zabawowych na placu zabaw pomiędzy budynkami M. Reja 8 i Modrzewskiego 1;

– wykonano remont – zakup nowych urządzeń zabawowych na placu zabaw pomiędzy budynkami Mieszka I 2, 3, 4, 7;

– wykonano ogrodzenie pojemników na odpady zmieszane – 18 punktów na terenie zasobów spółdzielczych;

– wykonano remont pokrycia dachowego – pokrycie hydronylonem na budynku Mieszka I 12;

– zlikwidowano utwardzenie z trylinki przed blokiem Lipowa 3 i w miejsce terenu utwardzonego posiano trawnik;

–  wymieniono i zamontowano nowe okienka piwniczne PCV w budynku M. Reja 6, Mieszka I 7 i Chocz, Staszica 1b;

– wykonano montaż nasad kominowych wraz z turbowentami na przewody wentylacyjne
w budynkach Mieszka I 14; Mieszka I 22;

– wykonano mycie niskociśnieniowe w celu usunięcia alg i porostów z elewacji budynków oraz zabezpieczono przez ponowna korozją biologiczną na budynkach Mieszka I 12 i 13;

– wykonano wymianę poziomów piwnicznych zimnej i ciepłej wody w budynkach Mieszka I 4 i 19;

– wymieniono oświetlenie klatek schodowych na LED – owe w budynkach Mieszka I 2
i Mikołaja Reja 5,

oraz szereg innych prac między innymi: wymiana oświetlenia zewnętrznego na osiedlach, naprawa i malowanie ławek z osiedli, szklenie powybijanych okienek piwnicznych, naprawa zamków drzwiowych, wymiana wkładek patentowych, spawanie i przygotowanie  poręczy stalowych dodatkowych do montażu na klatkach schodowych, wykonanie i spawanie stojaków na rowery itp.

Prace ciepłownicze:

W 2019 r. wystąpiły 3 awarie związane z nieszczelnościami w sieci ciepłowniczej na osiedlu Reja, awarie są skutkiem starzejącej się infrastruktury i wymagają dużych nakładów finansowych oraz planów remontów – wymiany kolejnych odcinków sieci cieplnej.

Prace w kotłowniach:

 • Usuwanie bieżących awarii i nadzór nad prawidłową eksploatacją
 • Remont pomp obiegowych, mieszających i kotłowych.
 • Wymiana zaworów w układzie pomp kotłowych.
 • Remonty wewnętrznych instalacji technologii, wymiana rur, likwidacja przecieków.
 • Montaż nowego systemu zmiękczania i uzdatniania wody w sieci ciepłowniczej.
 • Rozpoczęto prace remontu elewacji budynku kotłowni, remonty dachów i wykonano obróbki blacharskie mające na celu likwidacje nieszczelności, które w czasie opadów deszczu zalewały budynek. Następnym etapem będzie malowanie elewacji zewnętrznej.
 • Naprawa kotłów – w wyniku pęknięć w konstrukcji prowadzono konieczne naprawy przez firmę zewnętrzną z uprawnieniami UDT i pod nadzorem UDT.
 • Wymieniono zawory w instalacji technologicznej kotłowni.
 • W wyniku awarii wymieniono automat palnikowy kotła gazowego.
 • Wymieniono pompę w układzie cyrkulacji ciepłej wody użytkowej.
 • Rewizja zewnętrzna kotłów i zbiorników wody przez UDT.
 • W wyniku awarii wymieniono pompę w układzie centralnego ogrzewania.Częściowo wymieniono i uzupełniono płyn solarny w instalacji solarnej wody grzewczej.

Węzły cieplne.

 • W wyniku konieczności przebudowy sieci ciepłowniczej na terenie inwestycji nowych budynków przy ul Grunwaldzkiej i likwidacji węzłów cieplnych grupowych, wydzielono pomieszczenie i zamontowano nowoczesny kompaktowy węzeł cieplny firmy Maibes w budynku Grunwaldzka 3.
 • Kontynuowano termomodernizację instalacji w węzłach cieplnych.
 • Termomodernizacja – wymiana izolacji cieplnej na remontowanych instalacjach ciepłej wody użytkowej.
 • Ze względu na stan techniczny i okres legalizacji wymieniono lub poddano legalizacji liczniki ciepła w budynkach: Lipowa 5; Poznańska 57; Batorego 2; budynek biurowy Reja 5A.
 • Wymiana elementów automatyki pogodowej firmy Siemens.

– Regulator RVD:  Wierzbowa 1; Reja 7, Mieszka 4; Lipowa 1; Reja 2;

– Siłownik SKD: Reja 7; Kochanowskiego 1-3-5; Reja 6;

 •  Wymiana pomp na węzłach cieplnych.

– Pompa obiegowa co. Mieszka 3: Mieszka 15;

– Pompa cyrkulacyjna cwu.  Mieszka 16; Reja 2;

Remonty wykonane w roku 2018:

1/ Malowanie klatek schodowych:

–   wykonano malowanie klatek schodowych w budynku Kochanowskiego 2 i 4, Poznańska 57, Grunwaldzka 3;

2/ Budowa parkingów, chodników i dróg

– wykonano utwardzenie – remont 12 miejsc postojowych kostką brukową pomiędzy budynkami M. Reja 3-5;

wykonano remont/utwardzenie alejki chodnika z podłoża żwirowo-betonowego
z obrzeżem z kostki granitowej na osiedlu Tysiąclecia pomiędzy budynkami Mieszka I 19-24 do „parku żydowskiego”;  

wykonano utwardzenia miejsc stanowiskowych pod rowery kostką brukowa przy budynku Mieszka I 11 A,B,C,D;

3/ Roboty różne

– wykonano remont boiska sportowego wielofunkcyjnego na os. M. Reja (bloki 4-6) – Modrzewskiego;

– wykonano remont boiska sportowego na os. Mieszka I 9-10 trawa z rolki z siatką przeciw kretom oraz półautomatycznym nawadnianiem;

wykonano zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie na osiedlach Mieszka I, B. Krzywoustego, Reja, Modrzewskiego 1, Wojska Polskiego, kotłowni Warneńczyka;

– wymieniono i zamontowano nowe okienka piwniczne PCV w budynku M. Reja 4, Mieszka I 4;

wykonano montaż nasad kominowych wraz z turbowentami na przewody wentylacyjne w budynkach Mieszka I 12; Mieszka I 15; Mieszka I 17; Mieszka I 23; B. Krzywoustego 15; Grunwaldzka 1;

wykonano demontaż metalowej wyrzutni wentylacyjnej i wykonano montaż nasad kominowych wraz z turbowentami na przewody wentylacyjne na całą grupę kominową w budynku Mieszka I 3;  

– wykonano regulację i naprawę studni kanalizacji deszczowej przy budynku Mieszka I 23 wraz z wykonaniem naprawy odcinka przyłącza kanalizacji deszczowej od studzienki do głównej nitki;

– wykonano malowanie oznakowania poziomego na parkingach miejsc dla osób niepełnosprawnych;

oraz szereg innych prac między innymi: wymiana oświetlenia zewnętrznego na osiedlach, naprawa i malowanie ławek z osiedli, szklenie powybijanych okienek piwnicznych, naprawa zamków drzwiowych, wymiana wkładek patentowych, spawanie i przygotowanie poręczy stalowych dodatkowych do montażu na klatkach schodowych, wykonanie i spawanie stojaków na rowery itp.

Prace ciepłownicze:

 

– na terenie ciepłowni przy ul Warneńczyka zamontowano nowy monitoring, w celu zapewnienia bezpieczeństwa terenu.

– w wyniku awarii sieci ciepłowniczej na osiedlu Reja (parking, zatoka autobusowa
ul. Reja) w miesiącu grudniu wykonano prace naprawcze – usunięcie awarii siłami konserwatorów działu ciepłownictwa i firmy Gregbud, która wykonała prace rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni dróg.

– w ramach prób inwestycyjnych w okresie przed sezonem grzewczym 2018/19
w dwóch budynkach spółdzielni tj. Mieszka 18 i Reja 6 zamontowano i uruchomiono internetowy system regulacji i nadzoru zużycia energii cieplnej firmy E-GAIN – celem, którego jest zwiększenie możliwości regulacyjnych i zmniejszenie zużycia ciepła.

Prace w kotłowniach:

– usuwanie bieżących awarii i nadzór nad prawidłową eksploatacją.

– remont wewnętrznej instalacji wody użytkowej.

– wymiana na nową pompy mieszająco – stabilizującej w układzie technologii kotłowni.

– remont układu stabilizacji ciśnienia – wymiana przetwornicy częstotliwości
w układzie pomp obiegowych.

– remont pomieszczeń socjalnych w budynku kotłowni (łazienki, stołówka)

– bieżące prace naprawcze przy instalacji wody użytkowej i centralnego ogrzewania
w kotłowni.

– remont instalacji ciepłej wody użytkowej z wymianą zaworów podpionowych.

– remont techniczny pomieszczenia kotłowni wskazany po inspekcji BHP.

– prace remontowo – naprawcze instalacji solarnej budynku, zakup i uzupełnienie płynu solarnego.

 

Węzły cieplne.

– kontynuacja termomodernizacji – wymiana izolacji cieplnej w węzłach i przyłączach budynków: Mieszka 12, Mieszka 13, Mieszka 16, Mieszka 17, Mieszka 23,

– termomodernizacja – wymiana izolacji cieplnej na remontowanych instalacjach ciepłej wody użytkowej – Wierzbowa 1, B. Krzywoustego 5, Mieszka 9, Mieszka 10.

– ze względu na stan techniczny i okres legalizacji wymieniono lub poddano legalizacji liczniki ciepła w budynkach: Reja 5A – budynek biurowy, Mieszka 11, Lipowa 5, Poznańska 57, Słowackiego 15A.

– wymiana elementów automatyki pogodowej firmy Siemens.

– regulator RVD: Mieszka 14, Mieszka 3, Wojska Polskiego 41, Reja 10, Wierzbowa 1.

– siłownik SKD: Reja 4, Reja 7, Kochanowskiego 1-3-5, Wierzbowa 1, Poznańska 57,

– wymiana pomp na węzłach cieplnych.

– pompa obiegowa co. Wojska Polskiego 41,

– pompa cyrkulacyjna cwu. Reja 7,

1/ Malowanie klatek schodowych:

–  wykonano ścianki działowe oddzielające wejścia do piwnic w budynkach Mieszka I  17, 18;

–  wykonano malowanie klatek schodowych w budynku Mieszka I 17,19, 21,22,24 Sienkiewicza 6;

2/ Budowa parkingów, chodników i dróg

– wykonano remont/ utwardzenie chodnika kostką brukową i dwa miejsca pod rowery przy budynku M. Reja 6, oraz łącznik chodnik pomiędzy budynkami M. Reja 8-6;

– wykonano remont drogi wewnętrznej, placu manewrowego, dojść do budynku i wybudowano nowy chodnik z kostki brukowej przy ul. Mieszka I 4;

– wykonano remont chodników z kostki brukowej, dojść do budynku oraz budowę miejsc postojowych – parkingu przy budynku Mieszka I 5;

– wykonano budowę miejsc postojowych – parkingu w szczycie budynku Mieszka I 8, budowę miejsc postojowych – parkingu przy boisku Mieszka I 9;

– wykonano skos z kostki brukowej przy chodniku budynku M. Reja 4;

3/ Roboty różne

– wykonano naprawę części elewacji szczytowej (ocieplenia) budynku M. Reja 5 i opaski z kostki brukowej przy budynku;

– wykonano załatania dziur asfaltem na zimno na wjeździe do kotłowni Warneńczyka, na parkingu Mieszka I 12;

– wykonano roboty dodatkowe przy remoncie drogi wewnętrznej Mieszka I 4 ( wykonanie zatoczki parkingowej przy szczycie Mieszka I 7, przeróbka kanalizacji deszczowej na placu manewrowym); 

–  wykonano wymianę i montaż nowych okien piwnicznych PCV w budynku M. Reja 2 w ilości 29 szt. Oraz w budynku Mieszka I 11 w ilości 29 szt.; 

–  wykonano montaż kompletnego piłkochwytu wys. 4m x 38,5 m przy boisku Mieszka I 9-10; 

– wykonano likwidację nieczynnej komory ciepłowniczej w pasie budowy miejsc postojowych – parkingu przy boisku Mieszka I 9;

–  wykonano wymianę drzwi wejściowych do klatek schodowych budynku Mieszka I 12 i Mieszka I 13;

–  wykonano utwardzenie terenu tłuczniem na powierzchni ok. 200 m² podwórza przy budynku Kochanowskiego 2;

–  wykonano drenaż budynku Wojska Polskiego 41 b od strony balkonowej klatek A,B,C i podłączono do studzienki kanalizacji deszczowej;

– wykonano wymianę zewnętrznych opraw lamp na ciągu oświetleniowym przed budynkami Mieszka I 9 do Mieszka I 17 oraz szereg innych prac między innymi; naprawa i malowanie ławek z osiedli, szklenie powybijanych okienek piwnicznych, naprawa zamków drzwiowych, wymiana wkładek patentowych, spawanie i przygotowanie  poręczy stalowych dodatkowych do montażu na klatkach schodowych, wykonanie i spawanie stojaków na rowery itp.

 

Prace ciepłownicze:

 • Usuwanie bieżących awarii i nadzór nad prawidłową eksploatacją.
 • Remont wewnętrznej instalacji wody użytkowej, wymiana uszkodzonego wymiennika ciepła.
 • Remont pomp obiegowej – wymiana wirnika pompy.
 • Remonty wewnętrznych instalacji technologii, wymiana rur, likwidacja przecieków.
 • Rewizja wewnętrzna kotła nr 1 i 2 przez UDT.
 • Montaż nowego systemu detekcji gazu firmy Gazex.
 • Prace remontowe posadzek po likwidacji starych kanałów po nawęglaniu i odżużlaniu.
 • Prace remontowe uszczelniające obiekt, po wymianie części okien i wejścia taśmociągów w budynek.
 • Wymiana starych lamp rtęciowych oświetlenia zewnętrznego na lampy sodowe.
 • Usuwanie bieżących awarii i nadzór nad prawidłową eksploatacją.
 • Rewizja wewnętrzna kotła przez UDT.
 • Montaż nowego licznika energii cieplnej.
 • Demontaż i montaż czujników detekcji gazu po kalibracji u producenta.
 • Remont instalacji stabilizacji ciśnienia i wymiana zaworu regulacji różnicy ciśnień.
 • Remont, wymiana uszczelnień zaworu mieszającego – stabilizacji temperatury wody grzewczej.
 • Remont instalacji wody użytkowej w kotłowni.
 • Demontaż i montaż czujnika detekcji gazu po kalibracji u producenta.
 • Usuwanie bieżących awarii i nadzór nad prawidłową eksploatacją.
 • Rewizja zewnętrzna kotła i zbiorników wody przez UDT.
 • Wymiana niesprawnego czujnika poziomu wody instalacji kotła – wskazanie przez UDT.
 • Demontaż i montaż czujnika detekcji gazu po kalibracji u producenta.
 • Remont instalacji ciepłej wody użytkowej z wymianą zaworów podpionowych.
 • Remont – wymiana części instalacji centralnego ogrzewania, z montażem nowej izolacji termicznej rur.

Sieć cieplna.

 • Usunięcie awarii /nieszczelności sieci cieplnej przy komorze ciepłowniczej ul. Reja 6-8, konsekwencją awarii były prace modernizacji w/w odcinka.

Węzły cieplne.

 • Kontynuacja termomodernizacji z roku 2016 – wymiana izolacji cieplnej w węzłach i przyłączach budynków : Reja 3 Reja 4; Reja 5;  Reja 6; Reja 7;  Reja 10, Wierzbowa 1; Lipowa1, 2, 3, 4; Mieszka 2, 3, 4; B. Krzywoustego 9; Kochanowskiego 1-3-5.
 • Termomodernizacja – wymiana izolacji cieplnej na remontowanych instalacjach ciepłej wody użytkowej – Reja 2, B. Krzywoustego 13,
 • Ze względu na stan techniczny i okres legalizacji wymieniono lub poddano legalizacji liczniki ciepła w budynkach:  Zielona 1, Zielona 2, Kochanowskiego 2, Lipowa 2, Lipowa 5, Grunwaldzka 1-3. Włączono do odbioru ciepła i zamontowano licznik w budynku Słowackiego 17, mieszkanie w budynku Poznańska 57. Montaż 32 szt. liczników ciepła po legalizacji w indywidualnym układzie rozliczania budynku Mieszka 25.
 • Wymiana elementów automatyki pogodowej firmy Siemens.
 • Wymiana pomp na węzłach cieplnych.

 

Malowanie klatek schodowych:

 • wykonano ścianki działowe oddzielające wejścia do piwnic w budynkach Mieszka I 8,9,10,11
 • wykonano malowanie klatek schodowych w budynku Mieszka I 8, 9, 10, 11

Budowa parkingów, chodników i dróg:

 • wykonano naprawę, regulację i wymianę kręgów betonowych i pokryw żeliwnych dwóch studni kanalizacji deszczowej przy budynku M. Reja 10
 • wykonano utwardzenie kostką brukową wjazdu drogi pomiędzy budynkami Lipowa 1-3
 • wykonano utwardzenie kostką brukową terenu/chodnika, 2- miejsc postojowych dla rowerów i dwóch stopni wejściowych do klatek schodowych przy budynku M. Reja 8
 • wykonano utwardzenie kostką brukową terenu/chodnika, 2- miejsc postojowych dla rowerów i dwóch stopni wejściowych do klatek schodowych przy budynku M. Reja 10
 • wykonano utwardzenie tłuczniem podwórza przy budynku Poznańska 57
 • wykonano utwardzenie kostką brukową chodnika z pieszo jezdnią, 2-miejsc postojowych i wejść do klatek schodowych przy budynku Mieszka I 7
 • wykonano remont drogi wewnętrznej/chodnika, dojść do budynku z kostki brukowej
  i remont dwóch stopni wejściowych do klatek schodowych przy budynku Mieszka I 3
 • wykonano z kostki brukowej remont chodnika od ul. Lipowej 10 i odcinka drogi na wjeździe do Wierzbowa 1

 

Roboty różne

 • remont schodów w budynku Kochanowskiego 2, naprawa piaskownic, sprzętu zabawowego, ławek i włazów dachowych
 • wykonano naprawę – wymianę przyłącza wodociągowego do budynku B. Krzywoustego 15
 • wykonano wymianę i montaż nowych okien piwnicznych PCV w budynku M. Reja 8
 • wykonano montaż nasad kominowych wraz z turbowentami na przewody wentylacyjne w budynkach Mieszka I 11, 24, M. Reja 7, Grunwaldzka 3
 • wykonano naprawę studni kanalizacji deszczowej wraz z czyszczeniem odcinka kanalizacji deszczowej Modrzewskiego 1
 • wykonano montaż kompletnego piłkochwytu wys. 4m x16m na placu zabaw M. Reja 6-8
 • wymiana wodomierzy Poznańska 57, Kochanowskiego 2, 4, B. Krzywoustego 5, 9, 13, 15, M. Reja 3, 5, 7, 8, 10, Sienkiewicza 6
 • wykonano wymianę zewnętrznych opraw lamp na ciągu oświetleniowym przed budynkami zmniejszające zużycie energii elektrycznej Wierzbowa 1, M. Reja 2-10, Modrzewskiego 1, Kochanowskie 1, 3, 5
 • wykonano wymianę poziomów piwnicznych instalacji zw, cw i cyrkulacji cwu Mieszka I 2, 5, 14

oraz szereg innych prac między innymi; naprawa i malowanie ławek z osiedli, szklenie powybijanych okienek piwnicznych, naprawa zamków drzwiowych, wymiana wkładek patentowych, spawanie i przygotowanie poręczy stalowych dodatkowych do montażu na klatkach schodowych, wykonanie i spawanie stojaków na rowery itp.

Prace ciepłownicze:

 • wykonanie sieci cieplnej i podłączenie do systemu ciepłowniczego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Warneńczyka 30
 • generalny remont komory ciepłowniczej (przy parkingu Reja 3) z wymianą zaworów i części sieci ciepłowniczej
 • remont kolektora pomp mieszających z wymianą elementów hydrauliki
 • remont wewnętrznej instalacji wody użytkowej
 • remont pomp obiegowych – wymiana dławic uszczelniających
 • wymiana automatyki telefonicznego powiadamiania o awariach
 • rewizja wewnętrzna kotła przez UDT / stwierdzenie wewnętrznych pęknięć elementów i konieczność remontu kotła. Wykonanie niezbędnych prac naprawczych i uzyskanie pozytywnej decyzji i dopuszczenie kotła do eksploatacji
 • remont kolektora pomp obiegowych z wymianą elementów hydrauliki
 • wymiana automatyki telefonicznego powiadamiania o awariach
 • wymiana niesprawnego zaworu bezpieczeństwa kotła
 • wymiana niesprawnego naczynia ciśnieniowego Reflex – zgłoszenie do eksploatacji UDT
 • wyłączenie z eksploatacji i demontaż zbiornika cwu
 • remont kotła / wymiana dmuchawy kotła i retorty

Sieć cieplna:

 • usunięcie awarii /nieszczelności sieci cieplnej przy wejściu do budynku Mieszka 10
 • remont i naprawa izolacji cieplnej w komorze przy kotłowni Reja
 • wykonanie nowego przyłącza sieci cieplnej z rur preizolowanych do budynku jednorodzinnego przy ul Słowackiego

Węzły cieplne:

 • termomodernizacja – wymiana izolacji cieplnej na węzłach: Zielona 1, Zielona 2, Lipowa 5, Modrzewskiego 1, Reja 7
 • termomodernizacja – wymiana izolacji cieplnej na remontowanych instalacjach cwu i co: Mieszka 21, Mieszka 23
 • wymiana niesprawnych zaworów w węzłach cieplnych – wysokie parametry: Mieszka 7, Mieszka 9, Mieszka 15, Mieszka 18, Reja 4, Reja 6, Reja 10
 • wymiany, legalizacja liczników ciepła: Mieszka 15, Mieszka 21, Mieszka 23, Kochanowskiego 4, Reja 2
 • wymiana naczynia ciśnieniowego Reflex – Reja 6
 • wymiana elementów automatyki pogodowej firmy Siemens
 • wymiana pomp na węzłach cieplnych.

 

 

Remonty 2015r.

1/ Malowanie klatek schodowych:

– ul. Zielona 1,2; Wierzbowa 1;

– M. Reja 3,7;

– Mieszka I 14, 15 i 16 wraz z wykonaniem ścianek działowych oddzielających wejścia od piwnic i montażem drzwi piwnicznych;

– Wojska Polskiego 41b;

– Gołuchów, ul. Gorgolewskiego 1;

2/ Budowa parkingów, chodników i dróg:

– wybudowano chodnik i wjazd z kostki brukowej przy budynku ul. Kochanowskiego 2;

– wybudowano chodnik z kostki brukowej przy budynku ul. M. Reja 4 z dofinansowaniem UMiG Pleszew;

– wykonano chodniki z kostki brukowej przy budynkach ul. B. Krzywoustego 9, 13,15;

– wykonano remont kanalizacji sanitarnej – ulica Mieszka I;

– wykonano remont odcina przyłącza kanalizacji do budynku Al. Wojska Polskiego;

– wykonano utwardzenie z kostki brukowej – dojazdy do garaży przy ul. M. Reja 7 z dofinansowaniem UMiG Pleszew oraz partycypacją właścicieli garaży;

3/ Roboty różne:

– wykonano przycięcia, ogłowienia i wycięcia drzew przy budynkach Kochanowskiego 2; Mieszka I 2,7,10,11,17,19,23; B. Krzywoustego; M. Reja; W. Polskiego 41b; ul. Zielona 1;

– dokonano wymiany uszkodzonego hydrantu zewnętrznego na terenie kotłowni Warneńczyka;

– zakupiono drzewka i krzewy ozdobne do posadzenia na osiedlach Mieszka I, M. Reja, B. Krzywoustego;

– wykonano ogrodzenie uzupełniające między budynkami Kochanowskiego 2 i 4;

– wykonano naprawę zapadniętych studni kanalizacyjnych na ul. M. Reja 3, Mieszka I przy Polo i przy ul. Poniatowskiego;

– wykonano naprawę schodów zejściowych z kostki brukowej przy budynku Mieszka I 18 oraz poszerzenia wejścia do budynku Mieszka I 10B;

– wykonano przesunięcia odcinka sieci wodociągowej przy ul. Mieszka I 14 oraz naprawę i wymianę przyłącza wodociągowego do budynku Mieszka I 18;

– wykonano przebudowę balustrad balkonowych na budynku Mieszka I 19;

– wykonano nowy płot i bramę wjazdową przy budynku Kochanowskiego 4;

– zakupiono nowe urządzenia zabawowe na plac zabaw do uzupełnienia przy ul. M. Reja 3;

– uzupełniono ubytki w tynku na ścianach uszkodzonych przez ptaki budynek Lipowa 3; Chocz, ul. Staszica 1b;

– wykonano wymianę uszkodzonych paneli drzwi wejściowych w budynkach B. Krzywoustego 5 A, B; Lipowa 5B; M. Reja 3, Mieszka I 16B;

– wykonano naprawę i malowanie kontenera na śmieci Chocz, ul. Staszica 1b;

– wykonano naprawę instalacji RTV w budynkach w Gołuchowie i Choczu;

– wykonano nowy trawnik z wyrównaniem terenu pomiędzy budynkami M. Reja 2 i 4;

– wykonano przerobienie balustrady balkonowej Mieszka I 19, naprawiono balkony M. Reja 3,4,5,7: Krzywoustego 15;

– wykonano i zamontowano wsporniki przy daszkach balkonowych ul. Zielona 2;

– wykonano i zamontowano dodatkowy ekran siatkowy ogrodzenia boiska Mieszka I 9 od strony Wspólnoty Mieszkaniowej Mieszka I 6;

– wstawiono nowe drzwi do piwnic Gołuchów, ul. Gorgolewskiego 1 ABC; W. Polskiego 41b;

– naprawiono i otynkowano murki oporowe przy schodach między budynkami Wierzbowa 1 i Zielona 2;

– wykonano wymianę i montaż okienek piwnicznych PCV w budynku Mieszka I 10;

4/ Roboty blacharsko – dekarskie:

Dokonano naprawy dachów, usunięto przecieki do mieszkań, naprawiono rynny i rury spustowe na budynkach i garażach

5/ Roboty remontowe – stolarskie na części wspólnej budynków:

Są to różnego rodzaju naprawy stolarki okiennej, drzwiowej, piaskownic, sprzętu zabawowego, ławek i włazów dachowych.

Własną ekipą konserwatorów wykonano m. in. prace typu naprawa pionów kanalizacyjnych, poręcze stalowe na wejściach do budynku, wymiana wodomierzy wraz z nakładką z modułem radiowym, wymiany poziomów piwnicznych instalacji zw i cw oraz cyrkulacji cwu, wymiany pionów zw, cw oraz cyrkulacji cwu, montaże zaworów podpionowych, naprawa i wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej, wymieniono na nowe zabezpieczenia przed licznikowe i tablice na klatkach schodowych, wymieniono oprawy lamp na ciągu oświetleniowym Mieszka I 3-5;

Wykonano szereg innych prac na warsztacie GZM takich jak.; naprawa i malowanie ławek z osiedli, szklenie powybijanych okienek piwnicznych , naprawa zamków drzwiowych , wymiana wkładek patentowych , spawanie i przygotowanie poręczy stalowych dodatkowych do montażu na klatkach schodowych , wykonanie i spawanie stojaków na rowery itp.

Dział Ciepłownictwa

Konserwatorzy instalacji, węzłów i sieci cieplnych w roku 2015 wykonali m.in.:

Związany z koniecznością legalizacji – demontaż i ponowny montaż 31 układów pomiarowych energii cieplnej
W 202 lokalach mieszkalnych dokonano regulacji nastaw zaworów termostatycznych oraz odpowietrzeń grzejników
Na instalacjach c.o. i c.w.u. dokonano 245 napraw, konserwacji oraz wymiany elementów tych instalacji a także montaż wodomierzy z.w. i c.w.u. – Mieszka I 16 i Mieszka I 17 oraz zabudowy instalacji grzewczych na klatkach schodowych budynku Poznańska 57, Kochanowskiego 2 i 4
W kotłowniach grzewczych naszej Spółdzielni dokonano m.in.
Gołuchów

· Naprawa kotła – wymiana członów kotła

· Montaż układu powiadamiania o awariach – telemetria

· Wymiana podgrzewacza DUO

· Naprawa systemu detekcji gazu

Sienkiewicza

· Wymiana wodomierza głównego

· Wymiana uszczelniaczy pomp obiegowych

· Wymiana naczynia przeponowego Reflex

M.Reja

· Wymiana filtrów stabilizujących

· Wymiana licznika ciepła

· Wymiana uszczelniaczy pomp obiegowych kotłowni

· Wymiana zaworu odcinającego kotła K2

· Wykonano próby ciśnieniowe kotłów (Urząd Dozoru Technicznego z Ostrowa Wlkp.)

Warneńczyk

· Legalizacja głównego licznika ciepła na kotłowni

Węzły cieplne:

· Kompleksowa wymiana wymienników c.o. i c.w.u. w węzłach cieplnych

· Wymiana izolacji termicznej na poziomach c.w.u. w budynkach: Kochanowskiego 1,3,5, Reja 10, Reja 8, Reja 6, Reja 5, Reja 3

· Wymiana czujnika temperatury zewnętrznej – Kochanowskiego 2, B. Krzywoustego 13, Mieszka I 15, Mieszka I 7, Poznańska 57

· Wymiana naczynia przeponowego Reflex – B.Krzywoustego 9

· Wymiana wodomierza głównego c.w.u – Mieszka I 14

· Wymiana zaworów głównych na instalacji c.o. – Mieszka I 17, Mieszka I 16, Mieszka I 12, Mieszka I 13

· Wymiana części układu technologicznego c.o. z montażem odpowietrzaczy Flamcovent Mieszka I 7

· Naprawa kolektora c.w.u. – Modrzewskiego 1

· Wymiana pompy c.o. – Reja 2

Sieci cieplne:

· Wymiana odcinka sieci cieplnej na ul. Reja 3

· Izolacja wymienionej części ciepłociągu – Reja 3

1/ Docieplenie budynków:

– ul. Sienkiewicza 6;

– ul. Kochanowskiego 2;

2/  Budowa parkingów, chodników i dróg:

– wybudowano chodnik z kostki brukowej przy budynku ul. Mieszka I 19;

– wybudowano parking z kostki brukowej przy budynkach ul. Mieszka I 3 i 5;

– wykonano schody – łącznik pomiędzy bud. Wojska Polskiego 41b a Grunwaldzką 1 i 3;

– wykonano remont parkingu przy ul. Modrzewskiego;

– wykonano remont parkingu, chodników i dróg przy budynkach ul. Mieszka I 8,9,10,11;

– wykonano utwardzenie terenu z kostki brukowej przy budynku ul. Poznańska 57;

– wykonano remont parkingu i drogi przy biurach Reja 5A;

– wykonano wymianę odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. B. Krzywoustego 15;

– wykonano remont utwardzenia terenu oraz likwidację szamba przy ul. St. Staszica 1 b w Choczu;

– wykonano wymianę odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. B. Krzywoustego 5;

– wykonano utwardzenie parkingu z kostki brukowej przy ul. Mieszka I 21;

– wykonano utwardzenie terenu przy budynku ul. Kochanowskiego 4;

3/  Roboty różne:

– wykonano przycięcie drzew przy budynkach M. Reja 6, 7; Kochanowskiego 1,3,5; Modrzewskiego 1; Mieszka I 2,3,4,5,7,10,11,13,15,18-19,21-22,24; B. Krzywoustego; W. Polskiego 41b; w Gołuchowie ul. Gorgolewskiego 1 oraz garażach przy ul. Lipowej 3;

–  dokonano wymiany hydrantu zewnętrznego DN-80 przy budynku Mieszka I 16;

–  zakupiono drzewka i krzewy ozdobne do posadzenia przy budynkach Zielona 1, Lipowa 5, Reja 6, 7, 8,10, Mieszka I 21, B. Krzywoustego 9, 13;

–  wykonano nowe schody wejściowe z kostki brukowej do budynku Mieszka I 2;

–  wykonano naprawę zapadniętych studni kanalizacyjnych na ul. Mieszka I 23, Mieszka I 17 i Mieszka I 11;

–  wykonano naprawę zapadniętej opaski z kostki brukowej  od strony balkonowej i szczytowej przy budynku  Mieszka I 8, 9, 11;

–  wykonano wymianę odcinka kanalizacji przy budynku Poznańska 57;

–  wykonano utwardzenie terenu z kostki brukowej pod stojaki na rowery przy budynku w Gołuchowie ul. Gorgolewskiego 1; utwardzono chodnik kostką brukową przy budynku Kochanowskiego 1 ,3, 5;

–  wykonano przebudowę balustrad balkonowych na budynku Mieszka I 19;

–  wykonano nowy płot i bramę wjazdową przy budynku Kochanowskiego 4;

–  zakupiono nowe urządzenia zabawowe na place zabaw do uzupełnienia przy ul, Mieszka I  8-9, Mieszka I  3 boisko – bramki, Mieszka I 10 boisko –bramki , Mieszka I 12, 18, Kochanowskiego 5;

– uzupełniono ubytki w tynku na ścianach tylnych garaży nr 1,2,3,4,5, wraz z  pomalowaniem  ściany tylnej garaży na B. Krzywoustego;

–  zakupiono drzewka ozdobne thuje szmaragdowe do posadzenia pomiędzy budynkami M. Reja 2-10, Mieszka I 21,23;

– pomalowano klatki schodowe w budynkach M. Reja 2,4,6,8,10; Lipowa 1,3,5; B. Krzywoustego 5,9,13,15; Kochanowskiego 1,3,5,5a,5b,5c,5d,5e; Modrzewskiego 1; Mieszka I 2,3,4,5,7; Chocz, ul. Staszica 1b;

–  zamontowano nasady kominowe na budynkach Mieszka I 2 i 22;

– wykonano remont kominów na budynku ul. Lipowej 1;

4/ Roboty blacharsko – dekarskie:

dokonano naprawy dachów , usunięto przecieki do mieszkań , naprawiono rynny i rury spustowe na budynkach i garażach, usunięto sople i nawisy śnieżne przy rynnach budynków, otwarto i zakrytu dach celem sprawdzenia przecieku;

5/ Roboty remontowe – stolarskie na części wspólnej budynków:

są to różnego rodzaju naprawy stolarki okiennej, drzwiowej, piaskownic , ławek, włazów dachowych.

Własną ekipą konserwatorów wykonano m. in. prace typu naprawa pionów kanalizacyjnych, poręcze stalowe na wejściach do budynku, wymiana wodomierzy, wymiany poziomów piwnicznych instalacji zw i cw oraz cyrkulacji cwu, wymiany pionów zw, cw oraz cyrkulacji cwu, montaże zaworów podpionowych, naprawę i malowanie ławek , szklenie powybijanych okienek piwnicznych i szyb przy drzwiach wejściowych do budynków, naprawa zamków drzwiowych, wymiana wkładek patentowych, spawanie i przygotowanie poręczy stalowych do montażu na wejściach przy budynkach docieplanych,wykonano i pospawano stojaki na rowery wraz z pomalowaniem.

Dział Ciepłownictwa

Konserwatorzy instalacji, węzłów i sieci cieplnych w roku 2014 wykonali:

Związany z koniecznością legalizacji – demontaż i ponowny montaż 87 układów pomiarowych energii cieplnej.
W 248 lokalach mieszkalnych dokonano regulacji nastaw zaworów termostatycznych oraz odpowietrzeń grzejników.
Na instalacjach c.o. i c.w.u. dokonano 216 napraw, konserwacji oraz wymiany elementów tych instalacji a także montaż wodomierzy zw i cwu – Reja 2 oraz zabudowy instalacji grzewczych na klatce schodowej budynku Poznańska 57.
Dokonano 50 napraw oraz wymiany urządzeń automatyki ciepłowniczej a także liczników ciepła:

M. Reja 2 – wymiana pompy c.o.

Wymiana i naprawa kolektorów c.w.u.: Reja 6,7,8,10, Kochanowskiego 1,3,5, Modrzewskiego (kl. C i G), Lipowa 3,5, W. Polskiego 41b

Zakupiono i wymieniono układy pomiarowe energii cieplnej dla budynków: Lipowa 1,3,5, Modrzewskiego 1, Zielona 1, Reja 8, B. Krzywoustego 13, Mieszka 4, 15, 16, 17,21, 23

Wymieniono elementy automatyki, takie jak: sterowniki bądź czujniki temperatury, w następujących węzłach budynków: Reja 3,10, Modrzewskiego 1, Mieszka 15, 23, B. Krzywoustego 9 i 13

Ponadto zostały wykonane następujące prace:

· Naprawa czopucha i wyczystki komina – Kotłownia w Choczu

· Wymiana retorty i konserwacja kotła w Choczu

· Wymiana wężownicy podgrzewacza c.w.u. w kotłowni w Gołuchowie

· Usunięcie awarii instalacji solarnej w Gołuchowie

· Wymiana głównego licznika ciepła w kotłowni przy ul. M. Reja

· Naprawa układów stabilizacji ciśnienia w kotłowniach przy ul. M. Reja oraz Warneńczyka

· Wymiana siłownika klapy odcinającej kotła K-1 w kotłowni przy ul. M. Reja

· Naprawa kanalizacji deszczowej oraz opaski wokół budynku kotłowni M. Reja

· Wymiana panelu sterowania – kotłownia M. Reja

Sieci cieplne, usunięto 2 awarie:

· Ul. Słowackiego 3

· Komora cieplna (okolice parkingu przed budynkami Reja 3,5 )

1/ Docieplenie budynków:

– ul. Poznańska 57;

– ul. Kochanowskiego 4;

– ul. Zielona 1;

2/ Budowa parkingów, chodników i dróg:

– wykonano remont parkingu i drogi oraz wymianę kanalizacji deszczowej przy ul. B. Krzywoustego 5-13;

– wykonano parking przy ul. Grunwaldzkiej 1;

– wykonano parking, chodnik oraz zjazd z drogi przy ul. Mieszka I 15;

– wykonano drogi przeciwpożarowe przy ul. M. Reja 4-6 i 8-10;

– wykonano remont kanalizacji sanitarnej zewnętrznej w Gołuchowie przy
ul. Gorgolewskiego 1;

– wykonano wymianę przyłącza kanalizacji sanitarnej na os. Mieszka I do przedszkola nr 3;

– zlikwidowano zbiorniki na nieczystości płynne (szambo) przy ul. M. Reja 3-5;

– wykonano naprawę balkonów na budynku Mieszka I 19;

3/ Roboty różne:

– wykonano naprawę schodów zewnętrznych z kostki brukowej przy budynku M. Reja 4;

– wykonano podest wejściowy wraz z stopniami z kostki brukowej do budynku Lipowa 1 A, B;

– wykonano podest wejściowy wraz z stopniami z kostki brukowej do budynku Wierzbowa 1A;

– wykonano nowe schody wejściowe z kostki brukowej do klatek schodowych budynku M. Reja 6;

– wykonano naprawę zapadniętej opaski z kostki brukowej przy budynku Modrzewskiego 1;

– wykonano naprawę opaski z kostki brukowej na całej długości budynku od strony balkonowej i uzupełnienie pianką dylatacji budynku Kochanowskiego 5;

– zakupiono wraz z montażem nowe urządzenia zabawowe na place zabaw przy ul. Grunwaldzka 1-3, Mieszka I 18, Mieszka I 12-13, Lipowa 5;

4/ Roboty blacharsko – dekarskie:

dokonano naprawy dachów , usunięto przecieki do mieszkań , naprawiono rynny i rury spustowe na budynkach i garażach, usunięto sople i nawisy śnieżne przy rynnach budynków;

5/ Roboty remontowe – stolarskie na części wspólnej budynków:

są to różnego rodzaju naprawy stolarki okiennej, drzwiowej, piaskownic , ławek, włazów dachowych i wykonanie skrzynek lęgowych dla jeżyków do zamontowania na budynkach docieplanych.

Własną ekipą konserwatorów wykonano m. in. prace typu naprawa pionów kanalizacyjnych, poręcze stalowe na wejściach do budynku, wymiana wodomierzy, wymiany poziomów piwnicznych instalacji zw i cw oraz cyrkulacji cwu, wymiany pionów zw, cw oraz cyrkulacji cwu, montaże zaworów podpionowych, naprawę i malowanie ławek , szklenie powybijanych okienek piwnicznych i szyb przy drzwiach wejściowych do budynków, naprawa zamków drzwiowych , wymiana wkładek patentowych, spawanie i przygotowanie poręczy stalowych do montażu na wejściach przy budynkach docieplanych,wykonano i pospawano stojaki na rowery wraz z pomalowaniem.

Dział Ciepłownictwa realizował zadania związane z modernizacją, konserwacją oraz wymianą elementów automatyki, instalacji grzewczych przesyłowych w budynkach mieszkalnych będących w zasobach spółdzielni oraz kotłowniach użytkowanych przez nią.

Ponadto:

– wymieniono odcinek sieci cieplnej preizolowanej pomiędzy budynkami M. Reja 4 – 6;

– na ul. Poznańskiej 57 – rozbudowano instalację c.o. dla 4 lokali mieszkalnych;

– na ul. Kochanowskiego 4 – rozbudowano instalację c.o. dla 1 lokalu mieszkalnego.;

– na ul. Kochanowskiego 2 – rozbudowano instalację c.o. dla 1 lokalu mieszkalnego.;

– na ul. Lipowej 10 – wybudowano węzęł cieplny oraz przyłącze cieplne do budynku;

1/ Docieplenie budynków:

– ul. Mieszka I 18, wymieniono drzwi wejściowe do budynku;

– ul. Mieszka I 23, wymieniono drzwi wejściowe do budynku;

– ul. B. Krzywoustego 15, wymieniono drzwi wejściowe do budynku;

– ul. Zielona 2.

2/ Budowa parkingów, chodników i dróg:

-wykonano remont parkingu, drogi, chodników wraz z wymianą sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Wojska Polskiego 41 b;

– wykonano ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej przy ul. MieszkaI 2;

– wykonano parking oraz przeprowadzono remont drogi i chodników przy ul. M. Reja 3,5,7;

– wykonano remont chodnika przy ul. Mieszka I 24;

– wykonano parking przy Mieszka I 16;

– wykonano drogę p-poż. przy M. Reja 2;

– wykonano przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej do budynków przy ul. Lipowej 1,3,5 i M. Reja 2,3,4,5,6,7,8,10, Modrzewskiego 1, Kochanowskiego 1;

– wykonano odcinek kanalizacji zewnętrznej od budynku Mieszka I 21 do B. Krzywoustego 9;

– wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej w Choczu ul. St. Staszica.

3/ Roboty różne:

– przeprowadzono remont wejść do budynku w Choczu ul. St. Staszica 1b;

– przeprowadzono remont balkonów na budynku Mieszka I 13;

– wymieniono drzwi wejściowe do budynku Mieszka I 12 i 13

4/ Roboty blacharsko – dekarskie:

dokonano naprawy dachów , usunięto przecieki do mieszkań , naprawiono rynny i rury spustowe na budynkach i garażach, usunięto sople i nawisy śnieżne przy rynnach budynków;

5/ Roboty remontowe – stolarskie na części wspólnej budynków:

są to różnego rodzaju naprawy stolarki okiennej, drzwiowej, piaskownic , ławek, włazów dachowych i wykonanie skrzynek lęgowych dla jeżyków do zamontowania na budynkach docieplanych.

Własną ekipą konserwatorów wykonano m. in. prace typu naprawa pionów kanalizacyjnych, poręcze stalowe na wejściach do budynku, wymiana wodomierzy, wymiany poziomów piwnicznych instalacji zw i cw oraz cyrkulacji cwu, wymiany pionów zw, cw oraz cyrkulacji cwu, montaże zaworów podpionowych, naprawę i malowanie ławek , szklenie powybijanych okienek piwnicznych i szyb przy drzwiach wejściowych do budynków, naprawa zamków drzwiowych , wymiana wkładek patentowych, spawanie i przygotowanie poręczy stalowych do montażu na wejściach przy budynkach docieplanych, wykonano i pospawano stojaki na rowery wraz z pomalowaniem,wykonano nowy odcinek kanalizacji deszczowej do podłączenia kratki ściekowej na parkingu.

Dział Ciepłownictwa

Zrealizowano zadania związane z modernizacją, konserwacją oraz wymianą elementów automatyki, instalacji grzewczych przesyłowych w budynkach mieszkalnych będących w zasobach spółdzielni oraz kotłowniach użytkowanych przez nią.

Ponadto zaadaptowano strych na lokale mieszkalne – budowa instalacji zimnej i ciepłej wody, cyrkulacji i centralnego ogrzewania; wymieniono odcinek sieci cieplnej na Słowackiego – osadzono właz do komory; wybudowano instalację centralnego ogrzewania dla lokali na ostatniej kondygnacji ul. Grunwaldzkiej 3– strych; rozbudowano instalację c.w.u., wymieniono kanalizację przy ul. Kochanowskiego 2;

1/ Docieplenie budynków:

– ul. Mieszka I 15;

– ul .Mieszka I 16;

– ul. Grunwaldzka 1;

– ul. B. Krzywoustego 13;

– Lipowa/Reja (domy szeregowe);

2/ Budowa parkingów, chodników i dróg:

– wykonano drogę wewnętrzną, parking i chodnik przy budynku Mieszka I 18;

– wykonano drogę wewnętrzną, parkingi, chodniki warz z odwodnieniem przy budynkach Grunwaldzka 1 i 3;

– wykonano wymianę kanalizacji zewnętrznej sanitarnej i deszczowej przy budynkach M. Reja 3 i 5;

– wykonano wymianę kanalizacji sanitarnej zewnętrznej przy budynku B. Krzywoustego 9 i 13;

– wykonano chodnik przy budynkach B. Krzywoustego 9 i 13;

– wykonano chodnik przy budynku Kochanowskiego 5;

3/ Roboty blacharsko – dekarskie:

dokonano naprawy dachów , usunięto przecieki do mieszkań , naprawiono rynny i rury spustowe na budynkach i garażach, usunięto sople i nawisy śnieżne przy rynnach budynków;

4/ Roboty remontowe – stolarskie na części wspólnej budynków:

są to różnego rodzaju naprawy stolarki okiennej, drzwiowej, piaskownic , ławek, włazów dachowych i wykonanie skrzynek lęgowych dla jeżyków do zamontowania na budynkach docieplanych.

Własną ekipą konserwatorów wykonano m. in. prace typu naprawa pionów kanalizacyjnych, poręcze stalowe na wejściach do budynku, wymiana wodomierzy, wymiany poziomów piwnicznych instalacji zw i cw oraz cyrkulacji cwu, wymiany pionów zw, cw oraz cyrkulacji cwu, montaże zaworów podpionowych, naprawę i malowanie ławek , szklenie powybijanych okienek piwnicznych i szyb przy drzwiach wejściowych do budynków, naprawa zamków drzwiowych ,wymiana wkładek patentowych, spawanie i przygotowanie poręczy stalowych do montażu na wejściach przy budynkach docieplanych, modernizacja oświetlenia zewnętrznego lamp, montaż nowego oświetlenia w pomieszczeniu hydrofornii.

Dział Ciepłownictwa realizował zadania związane z modernizacją, konserwacją oraz wymianą elementów automatyki, instalacji grzewczych przesyłowych w budynkach mieszkalnych będących w zasobach spółdzielni oraz kotłowniach użytkowanych przez nią.

Ponadto wyremontowano hydrofornię przy ul. Kazimierza Wielkiego – prace budowlane, wybudowano węzęł cieplny dla kompleksu domków jednorodzinnych przy ul. Reja/Lipowa, wyremontowano pomieszczenia socjalne i warsztatowe – kotłownia przy ul. Warneńczyka oraz przeprowadzono prace remontowo – budowlane w budynku GZM.

1/ Docieplenie budynków:

– ul. Mieszka I 8;

– ul .Mieszka I 17;

– ul. Mieszka I 22;

– ul. B. Krzywoustego 9;

– wykonano docieplenie stropodachu z położeniem nowej papy ul. Lipowa/Reja (domy szeregowe);

2/ Budowa parkingów, chodników i dróg:

– wykonano drogę dojazdową i chodnik wraz z wykonaniem drenażu i odwodnienia przy ul. Lipowa 1

– wykonano miejsca postojowe przy ul. Lipowa 3

– wykonano parking przy ul. Mieszka I 4

– wykonano drogę, parkingi, chodniki przy ul. Zielona 1-2 wraz z odwodnieniem

– poszerzono drogę i utwardzono teren pod kontenery do segregacji selektywnej przy ul. B. Krzywoustego 15

– wymieniono nawierzchnie chodnika przy ul. Modrzewskiego 1

3/ Przeprowadzono remont hydroforni

polegający na zakupie zestawu hydroforowego, materiałów, badań, projektu przyłącza elektrycznego i cynkowania.

4/ Roboty blacharsko – dekarskie:

dokonano naprawy dachów , usunięto przecieki do mieszkań , naprawiono rynny i rury spustowe na budynkach i garażach, usunięto sople i nawisy śnieżne przy rynnach budynków;

5/ Roboty remontowe – stolarskie na części wspólnej budynków:

są to różnego rodzaju naprawy stolarki okiennej, drzwiowej, piaskownic , ławek, włazów dachowych i wykonanie skrzynek lęgowych dla jeżyków do zamontowania na budynkach docieplanych.

Własną ekipą konserwatorów wykonano m. in. prace typu naprawa pionów kanalizacyjnych, poręcze stalowe na wejściach do budynku, wymiana wodomierzy, wymiany poziomów piwnicznych instalacji zw i cw oraz cyrkulacji cwu, wymiany pionów zw, cw oraz cyrkulacji cwu, montaże zaworów podpionowych, naprawę i malowanie ławek , szklenie powybijanych okienek piwnicznych i szyb przy drzwiach wejściowych do budynków, naprawa zamków drzwiowych , wymiana wkładek patentowych, spawanie i przygotowanie poręczy stalowych do montażu na wejściach przy budynkach docieplanych.

Dział Ciepłownictwa realizował zadania związane z modernizacją, konserwacją oraz wymianą elementów automatyki, instalacji grzewczych przesyłowych w budynkach mieszkalnych będących w zasobach spółdzielni oraz kotłowniach użytkowanych przez nią.

Wymieniono poziomy instalacji zimnej wody i ciepłej wody użytkowej, zamontowano zawory podpionowe centralnego ogrzewania, demontaż oraz montaż nowego kotła na Eko-Groszek w kotłowni przy ul. Staszica w Choczu, wykonano zlecone usługi w lokalach mieszkalnych, modernizując instalacje c.o. i c.w. oraz wykonano prace spawalnicze.

– wykonano demontaż starych zniszczonych nie spełniających wymogów i atestów urządzeń zabawowych przy budynkach Mieszka I 12-13 z montażem nowych urządzeń zabawowych oraz wykonano montaż nowego ogrodzenia placu zabaw;

– wykonano modernizację powiększenia placu zabaw przy Mieszka I 15-16-17
z montażem nowych urządzeń zabawowych oraz poszerzeniem poprzez wykonanie nowego ogrodzenia panelami wysokości 1,25 m w ilości 15 mb;

– na placu zabaw M. Reja pomalowano belki drewniane huśtawek, rolki, zestawu zjeżdżalni, ławek, oraz stołów i ławek przy Modrzewskiego 1;

– zakupiono i zamontowano siatkę polipropylenową 16×4 przy boisku M. Reja wraz z zestawem montażowym;

– malowanie ławek i stołów  przy budynku M. Reja 10 i J. Kochanowskiego 1, 3, 5;

wykonano montaż nasad kominowych wraz z turbowentami na przewody kominowe wentylacyjne w  budynku Mieszka I 22;

– pomalowano ściany i sufity w przedsionku wejściowym po zalaniach w budynku Mieszka I 12 B i i 13 A B, pomalowano klatkę schodową pomiędzy parterem a pierwszym piętrem w budynku Mieszka I 19 C oraz naprawiono elewację budynku Mieszka I 10A na stronie szczytowej;

– wykonano remont  naprawę i montaż nowej balustrady balkonowej ze stali nierdzewnej z szybami matowymi w budynku Mieszka I 8;

– naprawiono usterki na balkonach – opierzenia balkonów, uszczelnienia, naprawa sufitów i elewacji przy budynkach A.F. Modrzewskiego 1 i Gorgolewskiego 1 w Gołuchowie;

– naprawiono drzwi wejściowe drewniane z wymianą zamka w drzwiach  budynku J. Kochanowskiego 4;

– wykonano usługę montażu kamery kompaktowej 128 GB na elewacji budynku Zielona 1;

– wykonano zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie i krzewach na osiedlach spółdzielczych;

– wykonano wymianę wodomierzy mieszkaniowych po 5 latach ich użytkowania
w budynkach B. Krzywoustego 5,9,13,15; M. Reja 10, W.Polskiego 41b, Mieszka I 2,5,12,13,21;

– wykonano montaż nowego oświetlenia klatek schodowych na ledowe w budynkach Zielona 1, 2;

– wykonano montaż oświetlenia zewnętrznego lamp solarnych na schodach zejściowych
i wejściowych przy szczytach budynków M. Reja 2,4,6,8,10, A.F. Modrzewskiego 1;

– wykonano montaż oświetlenia zewnętrznego lamp solarnych 2 szt. na terenie parkingu M. Reja 5A oraz wymianę lamp oświetlenia zewnętrznego na lampy Led 2 szt. na budynku administracji, lampa solarna 1 szt. ul. W. Polskiego 41b oraz 1 szt. domki jednorodzinne M. Reja – Lipowa;

– wykonano montaż instalacji elektrycznej i wyłączników prądu Ppoż. na budynkach
J. Kochanowskiego 1,3,5, A.F. Modrzewskiego 1 oraz w Choczu przy ul. S. Staszica 1b;

– wykonano montaż czujników dymu na klatkach schodowych w budynku J. Kochanowskiego 1,3,5;

– wymieniono poziomy piwniczne instalacji zimnej, ciepłej wody i cyrkulacji cwu
w budynkach Mieszka I 23;

– wymieniono piony instalacji zw, cw, cwu w poszczególnych mieszkaniach w budynkach Lipowa 1,
J. Kochanowskiego 1,3,5, A.F. Modrzewskiego 1, Krzywoustego 5, 13, Mieszka I 3,5,7,13,16,17, Grunwaldzka 1;

– wykonano wymianę zaworów podpionowych instalacji zw,  cw w budynku Mieszka I 12;

– wykonano montaż nowej instalacji elektrycznej do podłączenia węzła c.o w budynkach Mieszka I 22 i 24;

– wykonano montaż dodatkowych poręczy stalowych na klatce schodowej M. Reja 2 i 4, Mieszka I 7;

 

oraz szereg innych prac między innymi: naprawa i malowanie ławek z osiedli, naprawa zamków drzwiowych i wymiana wkładek patentowych przy drzwiach głównych i piwnicznych budynków, naprawa i regulacja samozamykaczy przy drzwiach wejściowych do budynków, spawanie
i naprawa poręczy stalowych na klatkach schodowych wraz z naprawą i wymianą okładziny poręczowej, naprawa zamków przy wiatach śmietnikowych  itp.

Własną ekipą konserwatorów wodno – kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania
i elektryków wykonano w 2023 r. – 336 usług w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Pleszew i poza nią.

Usunięto siłami i środkami własnymi w 2023 r. przez konserwatorów wodno-kanalizacyjnych i elektryków GZM –  3.012  różnych awarii i  usterek zgłoszonych przez mieszkańców osiedli do działu technicznego.

Podczas dyżurów po godzinach pracy w 2023 r. konserwatorzy wod- kan i elektrycy usunęli i zabezpieczyli 220 awarii zgłoszonych przez lokatorów na łączną ilość – 338,5 godzin.

 

Prace ciepłownicze

 

W kotłowni osiedlowej przy ul. M. Reja

Konserwatorzy SML-W prowadzili bieżącą obsługę i konserwacje urządzeń kotłowni z czyszczeniem komór paleniskowych kotłów, filtroodmulaczy i układów technologicznych.

Zgodnie z harmonogramem przeprowadzono rewizję zewnętrzną K-1 i K-2 oraz pozostałych urządzeń ciśnieniowych kotłowni przez inspekcje UDT.

 

W kotłowni osiedlowej przy ul. W. Warneńczyka

Serwis palników firmy Weischaupt przeprowadził naprawę i regulację palnika kotła K-1.

Serwis firmy Epuro wymienił uszkodzony czujnik w stacji zmiękczania i uzdatniania wody.

Konserwatorzy prowadzili na bieżąco obsługę i konserwację urządzeń kotłowni.

Zgodnie z harmonogramem przeprowadzono rewizję zewnętrzną K-1 i K-2 oraz pozostałych urządzeń ciśnieniowych kotłowni przez inspekcje UDT.

 

Kotłownia na paliwo gazowe w Gołuchowie

Konserwatorzy prowadzili na bieżąco obsługę i konserwację urządzeń kotłowni.

Kotłownia utrzymywana w prawidłowym stanie technicznym i eksploatowana zgodnie z założeniami.

Zgodnie z harmonogramem przeprowadzono rewizję zewnętrzną kotła oraz pozostałych urządzeń ciśnieniowych kotłowni przez inspekcje UDT.

 

Kotłownia na paliwo gazowe ul. H. Sienkiewicza w Pleszewie

Konserwatorzy prowadzili na bieżąco obsługę i konserwację urządzeń kotłowni.

Kotłownia utrzymywana w prawidłowym stanie technicznym i eksploatowana zgodnie z założeniami.  Zgodnie z harmonogramem przeprowadzono rewizję zewnętrzną kotła oraz pozostałych urządzeń ciśnieniowych kotłowni przez inspekcje UDT.

 

Kotłownia na paliwo stałe eko-groszek w m. Chocz.

Na początku stycznia 2023 r. awaria kotła i jego bezskuteczna próba naprawy wymusiła konieczność szybkich decyzji związanych z zakupem i podłączeniem urządzenia w celu zapewniania ogrzewania budynku, zakupiono i zamontowano kocioł opalany eko-groszkiem 5 klasy eko-desing.

Dodatkowo po zakończeniu sezonu grzewczego wykonano i wymieniono na nowy czopuch łączący kocioł z kominem.

 

Sieć ciepłownicza

W miesiącu kwietniu 2023 r. na podstawie wniosku PTBS siłami działu ciepłownictwa wykonaliśmy odcinek sieci ciepłowniczej o długości ok. 60 mb w celu przyłączenia budynków zlokalizowanych przy ul. Mieszka I 1 i 1A do sieci spółdzielni mieszkaniowej ogrzewanej z kotłowni osiedlowej przy
ul. W. Warneńczyka.

 

Węzły cieplne

w 2023 r. zgodnie z wcześniejszymi założeniami przystąpiliśmy do likwidacji grupowych węzłów cieplnych. Eksploatowaliśmy 21 węzłów grupowych, w czerwcu i  lipcu pracownicy działu ciepłownictwa wykonali montaż nowych kompaktowych węzłów ciepłowniczych w budynkach przy ul. Mieszka I 24 i Mieszka I 22. Do tej pory budynki te były zasilane z węzłów zlokalizowanych
w budynkach Mieszka I 21 i Mieszka I 23.

W celu zmniejszenia strat ciepła i w miarę potrzeb prowadzone są prace termomodernizacyjne instalacji węzłów i instalacji w korytarzach piwnicznych oraz na remontowanych instalacjach ciepłej wody użytkowej.

Wymieniono na nowe lub poddano legalizacji ciepłomierze rozliczające dostarczoną energię cieplną, jak i ciepłomierze rozliczające podział kosztów na centralne ogrzewania oraz ciepłą wodę użytkową.

W wyniku awarii wymieniono, poddano naprawie regulatory pogodowe RVD Siemens  odpowiadające za utrzymanie określonych parametrów instalacji grzewczej i ciepłej wody w węzłach cieplnych B. Krzywoustego 5, Mieszka I 7, Mieszka 3, M. Reja 8.

Wymieniono uszkodzone siłowniki w układzie podgrzewu ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania typu SKD Siemens w węzłach A.F. Modrzewskiego 1, B. Krzywoustego 5, M. Reja 5.

W węźle cieplnym budynku Mieszka I 15 wymieniono uszkodzoną pompę c.o. na nową ekonomiczną Grundfoss Magna 3.

W węzłach cieplnych budynków M. Reja 7, M. Reja 10, Lipowa 3, B. Krzywoustego 13, Mieszka 21 wymieniono uszkodzone i nie wydajne pompy cyrkulacji ciepłej wody na ekonomiczne pompy firmy Grundfoss – zużywają ok 50% energii elektrycznej mniej niż pozostałe.

W węzłach przeprowadzono niezbędne prace wynikające z nieprawidłowego działania urządzeń, awarii i nieszczelności powstających w instalacji ciepłowniczej.

W okresie maj – wrzesień przeprowadzono kompleksowe płukanie wymienników wody użytkowej za pomocą pomp płuczącej KAMIX.

 

Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
w zasobach mieszkaniowych.

W 147 lokalach mieszkalnych dokonano regulacji nastaw zaworów termostatycznych oraz odpowietrzenia grzejników i instalacji wewnętrznych.

W 112 lokalach mieszkalnych wykonano naprawy, modernizację instalacji centralnego ogrzewania
i wody użytkowej.