Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od 07.10.2022r. do 31.12.2022r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01.01.2022r. do 06.10.2022r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od 26.04.2016r. do 31.12.2016r.


Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01.01.2015r. do 11.04.2016r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od 17 czerwca do 31 grudnia 2013 r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SML-W w Pleszewie w 2012 r.