Zarząd Spółdzielni ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż niewyodrębnionego lokalu mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 6/4 w Pleszewie o powierzchni  użytkowej  63,95 m2. Lokal składa się z następujących pomieszczeń: 3 pokoje, kuchnia, korytarz, łazienka i wc. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 5,84  m2.

Cena wywoławcza lokalu mieszkalnego ustalona została na kwotę: 233 487 zł. Postąpienie wynosi 500,00 zł

Przetarg nieograniczony w formie licytacji odbędzie się w dniu  21.06.2023 r. o godz.1400   w siedzibie Spółdzielni w Pleszewie przy ul. M. Reja 5A.

Lokal  można oglądać codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1400 (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym: 62 508 09 44)

Przed przystąpieniem do przetargu należy wpłacić wadium w kwocie 5.000,00 zł na konto Spółdzielni:

24 1020 2212 0000 5402 0024 7239 do dnia 20.06.2023 r. do godz. 1300

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest przedstawić Komisji Przetargowej dokument tożsamości oraz dowód wpłaty wadium. W przypadku odstąpienia od podpisania aktu notarialnego – wadium przepada na rzecz Spółdzielni. Akt Notarialny wyodrębnienia lokalu i przeniesienia prawa własności podpisany zostanie w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyniku przetargu. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny lokalu. Pozostałą część należy wpłacić na rachunek bankowy Spółdzielni najpóźniej w przeddzień podpisania Aktu Notarialnego.

Zastrzega się możliwość odwołania bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.