Remonty zaplanowane na rok bieżący 2021 z funduszu remontowego:

– remont pokrycia dachowego i kominów wentylacyjnych z wymianą wyłazów dachowych – pokrycie w systemie płynnej  gumy Mieszka I 8, 21, Modrzewskiego 1, Gołuchów –
ul. Gorgolewskiego 1;

– malowanie korytarzy piwnicznych i pomieszczeń wspólnego użytku (pralnie, suszarnie, węzeł centralnego ogrzewania) w budynkach Mieszka I 3, B. Krzywoustego 9 i 13, Kochanowskiego 1,3,5, Modrzewskiego 1, Lipowa 1,3,5;

– malowanie elewacji budynków – Mieszka I 19, Lipowa 1;

– remont drogi asfaltowej – wymiana na kostkę brukową od Mieszka I 19 do ulicy Warneńczyka;

– czyszczenie pionów kanalizacyjnych metodą chemiczno – ciśnieniową w budynkach
B. Krzywoustego 5, Mieszka I 18, M. Reja 6;

– wymiana okienek piwnicznych w pomieszczeniach wspólnego użytku w budynkach  Mieszka I 3, 22, Kochanowskiego 1,3,5, Lipowa 5;

– remont chodników asfaltowych – wymiana na kostkę brukową przy budynkach Mieszka I 15 – 17;

– remont kominów wentylacyjnych, montaż turbowentów, naprawa schodów wejściowych budynek W. Polskiego 41b;

– naprawa balkonów – Mieszka I 11;

– remont, wymiana poziomów piwnicznych zimnej i ciepłej wody w budynkach Mieszka I 17, 23, Krzywoustego 5;

– remont – wymiana oświetlenia klatek schodowych na LED – owe w budynkach Mieszka I 11 – 19, Modrzewskiego 1, Kochanowskiego 1,3,5, Lipowa 1,3,5, B. Krzywoustego 5,9,13;

– przestawienie wiaty śmietnikowej oraz utwardzenie terenu pod wiatą – Lipowa 1 – 3;

– remont placu zabaw – Mieszka I 8,9,10;

– naprawa wjazdu z kostki brukowej i utwardzenie podwórza tłuczniem – domki jednorodzinne Lipowa – Reja;

– w całości zasobów bieżące naprawy dekarskie, stolarskie, pielęgnacja terenów zielonych, utrzymanie małej architektury oraz remonty i konserwacje węzłów cieplnych.

 

Dodatkowo przez kolejne lata będą kontynuowane następne prace związane z malowaniem i czyszczeniem elewacji budynków wraz z zabezpieczeniem przed ponowną korozją, kontynuowanie remontów dróg wewnętrznych, chodników oraz schodów wejściowych do budynków. W bieżącym roku planujemy zakończyć malowanie korytarzy piwnicznych i pomieszczeń wspólnego użytku oraz wymianę oświetlenia klatek schodowych na LED – owe.

W celu zmniejszania kosztów ciepła na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej  kontynuujemy wymiany izolacji na poziomach znajdujących się w piwnicach oraz poszerzyliśmy ilość budynków z monitorowaniem parametrów temperatury po wykonanym pilotażu na dwóch budynkach. Dodatkowo na kolejne lata planowane są duże zadania – modernizacja kotłowni przy ul. Warneńczyka oraz likwidacja węzłów grupowych na osiedlu Mieszka I.

Jest to kolejny rok, w którym zwracana jest część kosztów poniesionych na wymianę stolarki okiennej. W tym roku zwroty otrzymają osoby z numerami wniosków od 601.

Przewidziane do realizacji jest 100 wniosków. Na 100 wniosków zrealizowanych w roku 2020 wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 100.236,01 zł.

 

Przewidywane wpływy od mieszkańców na fundusz remontowy w 2021 r. to kwota w wysokości 1.002.869,- zł.

Powyższy plan może ulec zmianie/korekcie z uwagi na nieprzewidziane awarie oraz uzyskanie niższych bądź wyższych kwot robót od wykonawców.