Szanowni Mieszkańcy,

w związku z przyjęciem ustawy o dodatku osłonowym w celu zniwelowania rosnących cen energii, gazu i żywności (tarcza antyinflacyjna) informujemy:

1/ wniosek o przyznanie dodatku osłonowego można składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pleszewie przy ul. Słowackiego 19A (budynek w którym poprzednio znajdowała się biblioteka publiczna  – naprzeciw SPOMASZU).

Poniżej link do strony MGOPS w Pleszewie w sprawie dodatku osłonowego

https://mgops.pleszew.pl/dodatek-oslonowy-mozna-skladac-wnioski/

2/ dodatek przysługuje gospodarstwu domowemu, którego dochody miesięcznie nie przekraczają kwoty 2.100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1.500 zł w gospodarstwie wieloosobowym, kwota netto – dochody za rok 2020;

3/ wysokość dodatku to kwota od 400zł do 1.150 zł – w zależności od ilości osób w gospodarstwie domowym – UWAGA wniosek składa tylko jedna osoba z gospodarstwa domowego;

4/ dodatek osłonowy będzie wypłacany przez Gminę w dwóch równych ratach do 31.03.2022 r. oraz 02.12.2022 r.

5/ deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania (dokument otrzymywany w Wydziale Ochrony Środowiska – siedziba Plac Kościelny 1) w Państwa imieniu złoży Zarząd Spółdzielni, w przypadku wspólnot mieszkaniowych – Zarządca Wspólnoty.

UWAGA!!!

Ze względu na fakt, że nasze zasoby NIE są ogrzewane paliwami stałymi (poza budynkiem w miejscowości Chocz) nie przysługuje wyższa kwota dodatku osłonowego.