Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Pleszewie powstała 01 października 1955r. na bazie budynków wybudowanych przed II wojną światową dla urzędników państwowych. Były to budynki przy ul. Kochanowskiego 2 i 4 oraz budynek przy ul. Poznańskiej 57. W  latach 1962 – 2010 zostały wybudowane i oddane do użytku budynki mieszkalne przy ul. Zielonej, ul. B. Krzywoustego, ul. Lipowej, ul. Wierzbowej, ul. M. Reja, ul. Mieszka I, ul. Grunwaldzkiej, ul. Woj. Polskiego, budynek w Choczu oraz w Gołuchowie.

W latach 70-tych oraz 80-tych Spółdzielnia pełniła również rolę inwestora zastępczego dla inwestycji służących całemu miastu. Do najważniejszych należą: budowa siedziby Urzędu Skarbowego, rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych nr 3 , budowa przedszkola mieszczącego się na osiedlu Mieszka I oraz kotłowni osiedlowych przy ul. Warneńczyka i ul. M. Reja.

W skład zasobów Spółdzielni wchodzi 51 budynków oraz 7 domków jednorodzinnych segmentowych o łącznej powierzchni 94.487,04 m2, na których Spółdzielnia realizuje szeroki zakres robót inwestycyjnych oraz modernizacyjno-remontowych. W posiadanych budynkach mieszkalnych prowadzone były prace termomodernizacyjne na które pozyskano premie termomodernizacyjne w łącznej wysokości 3.260.000 zł, Wyremontowane zostały klatki schodowe oraz wymienione piony cw, zw, instalacji grzewczej. Prowadzono liczne inwestycje polegające na wymianie ciepłociągów, modernizacji węzłów cieplnych oraz remoncie kanalizacji. Wybudowano kompleksy garaży przy ul. Lipowej oraz Warneńczyka a także budynek mieszkalny z boksami garażowymi w części piwnicznej. W budynku przy ul. Grunwaldzkiej 1 poddasze użytkowe zaadoptowano na lokale mieszkalne. W roku 2013 zmodernizowano budynek, w którym znajdowały się biura Działu GZM oraz warsztat konserwatorów i przebudowano na nową siedzibę Spółdzielni.

Obecnie funkcję Prezesa Zarządu Spółdzielni pełni Monika Falk-Filipowicz, którą wspierają członkowie zarządu Anna Konieczna i Leszek Łochyński. W przyszłości planowane jest przeprowadzenie kolejnych prac modernizacyjnych dotyczących dróg i parkingów oraz wymian instalacji cw i zw.

Jednakże głównym celem obecnego zarządu Spółdzielni jest dążenie do zminimalizowania kosztów ponoszonych w związku z produkcją i zużyciem centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej.

Zasoby

Stan zasobów wynosi 94.487,04m2 p.u. – w tym powierzchnia lokali użytkowych, garaży i pomieszczeń gospodarczych wynosi 4.893,76 m2 p.u. Powierzchnia kotłowni 1.369,90 m2 .

Powierzchnia mieszkań ogrzewanych wynosi 85.350,57 m2 p.u. w tym Gołuchów i Chocz 1.861,47 m2 powierzchni użytkowej.

W swojej administracji Spółdzielnia posiada 52 budynki mieszkalne o powierzchni użytkowej 88.223,38 m2 i 1.844 mieszkaniach oraz 7 domków jednorodzinnych segmentowych.

Zarządzane budynki ogrzewane są z 5 źródeł ciepła: kotłownia przy ul. Warneńczyka, M. Reja, Sienkiewicza, Gołuchów i Chocz.

Skład Rady Nadzorczej:

Przewodniczący Rady: Andrzej Załustowicz
Z-ca Przewodniczącego Rady: Piotr Chatliński
Sekretarz Rady: Monika Kaczmarek
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady: Adrian Michalak
Sekretarz Komisji Rewizyjnej Rady: Justyna Zefirian
Członek Komisji Rewizyjnej Rady: Barbara Wolińska
Członek Rady: Eryk Kowcuń

 

Skład Zarządu:

Prezes Zarządu: Monika Falk – Filipowicz
Zastępca Prezesa Zarządu: Anna Konieczna
Pełnomocnik Zarządu: Janusz Kałużny

 

Komórki organizacyjne:

Dział Członkowsko-Mieszkaniowy: Anna Konieczna
Dział Księgowości: Agnieszka Szymczak
Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi: Janusz Kałużny
Dział Ciepłownictwa: Paweł Pawliński