Bank Nieruchomości  ma na celu w konkretny sposób ułatwić naszym członkom i mieszkańcom poszukiwanie interesujących ich ofert kupna, sprzedaży, zamiany bądź najmu takich nieruchomości jak: mieszkanie czy garaż.

RODZAJ

Mieszkanie

ADRES

Pleszew, ul. M. Reja 28/300

OGŁOSZENIE

Mieszkanie

Pleszew, ul. M. Reja 28/300

Mieszkanie

Pleszew, ul. M. Reja 28/300

Garaż

Pleszew, ul. M. Koniecznego 98/300

Brak ogłoszeń

Brak ogłoszeń.

Brak ogłoszeń

BANK NIERUCHOMOŚCI ma na celu w konkretny sposób ułatwić naszym członkom i mieszkańcom poszukiwanie interesujących ich ofert kupna, sprzedaży, zamiany bądź najmu takich nieruchomości jak: mieszkanie czy garaż. Działalność BANKU NIERUCHOMOŚCI polega na zbieraniu i udostępnianiu informacji, jednak to sam zainteresowany będzie musiał znaleźć odpowiadającą mu ofertę i skontaktować się z potencjalnym kontrahentem w celu dokonania dalszych czynności. Informacje dotyczące ofert kupna, sprzedaży, zamiany bądź najmu są na bieżąco podawane na tablicy ogłoszeń w siedzibie oraz na stronie internetowej Spółdzielni.

Zgłoszenie oferty następuje po wypełnieniu i złożeniu w siedzibie Spółdzielni podpisanego osobiście formularza zgłoszeniowego dostępnego w Biurze Podawczym Spółdzielni lub pobranego ze strony internetowej.

Zamieszczanie ofert na tablicy ogłoszeń w siedzibie oraz na stronie internetowej Spółdzielni jest bezpłatne i umieszczane na czas wskazany przez wnioskodawcę.

UWAGA: Spółdzielnia nie jest pośrednikiem w transakcjach dokonywanych pomiędzy stronami, a prowadzony BANK NIERUCHOMOŚCI MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI ma jedynie charakter informacyjny.