Zarząd Spółdzielni informuje, że został zrealizowany wniosek Członka Spółdzielni zatwierdzony do realizacji na zeszłorocznym Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni.

Realizacja polegała na wykonaniu płotu z siatki który oddziela plac zabaw znajdujący się pomiędzy blokami nr 16 i nr 17 przy ul. Mieszka I. Zgodnie z zaleceniami Spółdzielnia dokonała także nasadzeń niskopiennych drzewek.