Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że od dnia 01.05.2015 r., na terenie miasta i gminy Pleszew, wchodzą w życie nowe taryfy w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków:

Woda:

– gospodarstwa domowe          – 3,06 zł/m3

– pozostali odbiorcy                 – 3,97 zł/m3

Ścieki:

– gospodarstwa domowe         – 6,16 zł/m3

– pozostali dostawcy              – 7,23 zł/m3

Pełen cennik nowych stawek Tutaj