Szanowni Mieszkańcy!

W związku z licznymi zapytaniami do nas kierowanymi dotyczącymi jakości wody dostarczanej do zasobów spółdzielczych, Zarząd Spółdzielni przedstawia komunikat Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Pleszewie z dnia 23 sierpnia 2017 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie
z dnia 23 sierpnia 2017 r.

Dotyczący jakości wody z wodociągu publicznego w Pleszewie zaopatrującego w wodę miejscowości: Pleszew, Lenartowice, Marszew, Piekarzew, Zielona Łąka, Korzkwy, Kowalew, Suchorzew, Zawidowice, Zawady, Brzezie, Chorzew, Dobra Nadzieja, Rokutów, Turowy, Grodzisko

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie w związku z trwającymi pracami modernizacyjnymi i naprawczymi w obiektach wodnych oraz na podstawie kontrolnie pobranych próbek informuje, że jakość wody odbiega od obowiązujących wymagań bakteriologicznych.

W związku z prowadzonymi działaniami (chlorowanie i płukanie sieci wodociągowej) woda może posiadać zwiększone ilości chloru.

Woda nadaje się do picia i na potrzeby gospodarcze.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie
mgr Jolanta Ulatowska