Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Pleszewie zaprasza firmy zajmujące się sprzątaniem osiedli i utrzymaniem zieleni o przedstawienie oferty cenowej na ;

„ Utrzymanie czystości na terenach należących do Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Pleszewie”, przy budynkach B. Krzywoustego 5,9,13,15 , Mieszka I 21,22,23,24.

Powierzchnie na których należy zachować czystość oraz prowadzić prace pielęgnacyjne na 01.10.2017 wynoszą;

– powierzchnia zewnętrzna terenów zielonych      –   4 969,0 m²

– powierzchnia zewnętrzna terenów utwardzonych – 3 945,0 m²

– powierzchnia korytarzy piwnicznych  budynków –    693,6 m²

 Prosimy o podanie stawek na poszczególne powierzchnie.

Termin składania ofert do dnia 25.09.2017r  do godz. 13³º

Termin otwarcia ofert w dniu 25.09.2017r  o godz. 14ºº w siedzibie zamawiającego.

Kontakt – Janusz Kałużny tel. 603 809 608