Szanowni Mieszkańcy!

W związku z przeprowadzonymi w zasobach Spółdzielni działaniami termomodernizacyjnymi, z przyjemnością informujemy, że pozyskaliśmy środki finansowe w wysokości 28.935,12 zł brutto.

Są to środki otrzymane z uzyskanych a następnie sprzedanych świadectw efektywności energetycznej tzw. białych certyfikatów.

Środki te zostały pozyskane na podstawie wykonanych audytów dwóch budynków dla których wcześniej Spółdzielnia nie uzyskała premii termomodernizacyjnej.

Kwota ta zostanie zaprezentowana w nadwyżce bilansowej na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni za 2018 r.