Sezon grzewczy 2018-2019 już za nami. Koszty centralnego ogrzewania zostały podliczone i w chwili obecnej rozsyłamy do naszych mieszkańców rozliczenia.
Cieszy nas fakt, że zdecydowana większość osób otrzyma zwroty. Nadpłaty na centralnym ogrzewaniu wynikają przede wszystkim z podjętych w ostatnich latach przez Zarząd kroków mających na celu minimalizowanie kosztów. Do głównych działań należą: modernizacja węzłów cieplnych poprzez zainstalowanie nowych wymienników, stosowanie automatyki pogodowej, wymiana poziomów c.o. i c.w.u. Niebagatelną rolę odgrywają organizowane co dwa lata przetargi na dostawę paliwa (gazu) jak również zaangażowanie pracowników Działu Ciepłownictwa. Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd Spółdzielni podjął decyzję o obniżeniu zaliczek na centralne ogrzewanie, w rezultacie czego od października br opłaty czynszowe ulegną obniżeniu.