Szanowni Mieszkańcy,

Zarząd Spółdzielni informuje, że od dnia 01.01.2019 r. w Mieście i Gminie Pleszew obowiązywać będzie nowy system selektywnej zbiórki odpadów. Segregacja obejmować będzie pięć rodzajów frakcji odpadów komunalnych, na każdej nieruchomości objętej systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz na terenach przeznaczonych do użytku publicznego.

Z uwagi na okres świąteczny i poświąteczny prosimy o zachowanie szczególnej staranności przy segregowaniu odpadów powstałych również w tym czasie.

Przypominamy jakie frakcje odpadów komunalnych wchodzą w skład „selektywnego zbierania”.

Należy segregować odpady do pięciu pojemników:
•  makulatura (pojemnik niebieski)
•  szkło (pojemnik zielony)
•  metale i tworzywa sztuczne (pojemnik siatkowy)
•  odpady biodegradowalne (pojemnik brązowy)
•  odpady zmieszane (duży kontener).

Odpady ulegające biodegradacji należy wrzucać do pojemnika w kolorze brązowym z napisem BIO.

Należą do nich:

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
 • rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów
 • liście, kwiaty
 • trociny, kora drzew
 • niezaimpregnowane drewno
 • skorupki jaj
 • fusy po kawie i herbacie

Do pojemników brązowych z napisem BIO nie należy wrzucać:

 • kości zwierząt
 • oleju jadalnego
 • odchodów zwierząt
 • popiołu z węgla kamiennego
 • leków
 • drewna impregnowanego
 • płyt wiórowych i pilśniowych MDF
 • ziemi i kamieni
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)