Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni w związku z faktem, iż zgodnie z przepisami dotyczącymi segregacji odpadów z dniem 01.01.2019 r. pojawi się kolejny rodzaj śmieci podlegający segregacji a mianowicie odpady biodegradowalne np. obierki od warzyw i owoców,  p r z y p o m i n a wszystkim mieszkańcom, a w szczególności osobom wynajmującym mieszkania o segregacji poszczególnych rodzajów śmieci.

W budynkach wielomieszkaniowych ponosimy odpowiedzialność solidarną, dlatego też segregujmy odpady dla naszego wspólnego dobra, jak i w trosce o swoje własne finanse.

Na mocy podjętej w dniu 21.12.2018 r. uchwały Rady Miejskiej w Pleszewie, od dnia 01.01.2019 r. zostaną podwyższone opłaty za nieczystości stałe.
W przypadku braku segregacji, koszt opłaty którą Spółdzielnia w imieniu mieszkańców będzie musiała przekazać na rzecz Miasta i Gminy Pleszew wyniesie 29 zł od osoby na miesiąc, natomiast za odpady segregowane będzie wynosiła 13 zł od osoby miesięcznie.

Uważamy, że już sama wysokość tej kwoty powinna motywować do segregacji
i utrzymania dla mieszkańców naszych zasobów stawki za śmieci segregowane.
Ponadto wskazujemy, że ze względu na dodatkowy rodzaj odpadów podlegających segregacji spodziewamy się kontroli naszych kontenerów, co może skutkować obowiązkiem zapłaty wyższej stawki.

Reasumując, z uwagi na okres świąteczny i po świąteczny prosimy o zachowanie szczególnej staranności przy wyrzucaniu i segregowaniu odpadów powstałych również w tym czasie.