Szanowni Członkowie i Mieszkańcy Spółdzielni!

Miło nam poinformować, że Nasza Spółdzielnia otrzymała odznakę „Za zasługi dla Spółdzielczości”.To wspaniałe wyróżnienie, przyznawane przez Krajową Radę Spółdzielczą jest podsumowaniem pracy na rzecz naszej lokalnej spółdzielczości wielu osób ze Spółdzielnią związanych.

Odznaczenie zostało nadane w związku z wysokimi rezultatami ekonomiczno-finansowymi oraz licznymi działaniami Rady Nadzorczej, Zarządu i Pracowników Spółdzielni polegającymi m.in. na :

– zmniejszeniu kosztów ogrzewania poprzez modernizację posiadanej infrastruktury ciepłowniczej i wykonanie termomodernizacji budynków,
– obniżeniu opłat czynszowych w związku ze spłatą kredytów zaciągniętych na termomodernizacje,
– uzyskaniu bardzo niskiego wskaźnika zadłużeń na poziomie ok. 4% w stosunku do naliczeń czynszowych,
– pozyskiwaniu kolejnych odbiorców zewnętrznych kupujących ciepło produkowane we własnych kotłowniach i tym samym zwiększeniu przychodów Spółdzielni.