W związku z licznymi zapytaniami Mieszkańców zasobów spółdzielczych dotyczącymi naliczenia oraz wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Zarząd informuje, że stawki wynikają z uchwały nr XVI/185/2016 Rady Miejskiej z dnia 25 lipca 2016 r.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią uchwały klikając w poniższy link:

Jednocześnie przedstawiamy Państwu pisma zawierające zalecenia pokontrolne, które Zarząd Spółdzielni otrzymał w związku z przeprowadzonymi kontrolami w zakresie przestrzegania zasad segregacji odpadów komunalnych na nieruchomościach znajdujących się w zasobach spółdzielczych.

Pismo dotyczące budynków przy ul. Mieszka I (nr 2,4,7,8,9,10,11,12)

Pismo dotyczące budynków przy ul. Reja (nr 2,4,5,6,7,8), ul. Modrzewskiego 1 i ul. Krzywoustego (nr 5,9,13)

Pismo dotyczące budynków przy ul. Lipowej (nr 1,3,5) oraz ul. Wierzbowej 1

Pismo dotyczące budynków przy ul. Mieszka I (nr 13,15,16,17,18,25,19,23,24) oraz przy ul. Woj. Polskiego 41B