Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Pleszewie w związku ze sprzedażą przez Urząd Miasta i Gminy Pleszew terenu parkingu znajdującego się przy ul. Warneńczyka (naprzeciwko budynku Mieszka I 4 i 7) informuje, że w najbliższym czasie zostanie przeprowadzony remont chodników, dróg i dojść w obrębie budynków Mieszka I 3, 4 i 7, a następnie Mieszka I 5.

W ramach tego remontu w miejscach spełniających wymogi ustawowe zostaną utworzone dodatkowe miejsca parkingowe.

W przypadku braku zgody na powstanie miejsc parkingowych od osób posiadających prawo odrębnej własności do lokalu, zostanie rozpatrzona możliwość utworzenia parkingu, bądź ustawienia garaży blaszanych na terenie znajdującym się przy kotłowni osiedlowej na ul. Warneńczyka.