Zarząd Spółdzielni informuje, że w wyniku przeprowadzonego przeglądu stanu technicznego komór ciepłowniczych (na skutek awarii) rozpoczęto remont pierwszej z nich. Znajduje się ona w pobliżu budynku nr 5 przy ul. M. Reja i podobnie jak pozostałe komory nie była  wyremontowana w trakcie modernizacji sieci ciepłowniczych przeprowadzonych w latach 2005-2006 (łączny koszt wyniósł wówczas ok. 2 mln. zł)

Efektem remontu komór, poza ograniczeniem ich awaryjności będzie również kolejne zminimalizowanie strat ciepła.

cieplo