W związku ze skargami mieszkańców zasobów spółdzielczych, Zarząd Spółdzielni przypomina o obowiązku przestrzegania przez mieszkańców Spółdzielni Regulaminu porządku domowego, a w szczególności § 8 zgodnie z którym „wszyscy mieszkańcy spółdzielni zobowiązani są do utrzymania czystości na klatkach schodowych, polegającym na solidarnym, kolejnym, cotygodniowym zamiataniu i zmywaniu schodów, podestów tej kondygnacji, na której usytuowane jest mieszkanie – zgodnie z harmonogramem. W przypadku gdy dany mieszkaniec nie będzie się wywiązywał z obowiązku utrzymania czystości, Spółdzielnia zatrudni zewnętrzną firmę sprzątającą i obciąży go kosztami za wykonane przez tą firmę usługi. Zatrudnienie firmy nastąpi na wniosek współmieszkańców z danej kondygnacji.”

Ponadto Zarząd wskazuje, że w myśl w/w regulaminu w domach mieszkalnych:
– wolno trzymać psy i koty o ile zwierzęta te nie zagrażają zdrowiu oraz spokojowi współmieszkańców, a ich posiadacze przestrzegają wymogów sanitarno-porządkowych określonych w w/w regulaminie oraz w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pleszew.
– psy należy wyprowadzić na smyczy poza obrębem domu, ze względu na możliwość zanieczyszczenia terenu przydomowego oraz na bezpieczeństwo innych osób.
– za wszystkie szkody spowodowane przez psy i koty w budynku i ich otoczeniu, a zwłaszcza na terenach zielonych – odpowiadają ich posiadacze.