Zarząd Spółdzielni informuje że złożono kilka wniosków o likwidację podzielników kosztów c.o. w poszczególnych budynkach i przejście do systemu rozliczania opartego na uśrednionej stawce za metr kwadratowy.

Temat systemu rozliczania kosztów energii cieplnej powraca od kilku lat. Zwolennicy zmiany systemu rozliczania podnoszą fakt, że ogrzewają mieszkania nie tylko swoje, ale również „nadmiernie oszczędnych sąsiadów”.

Twierdzą, że bez podzielników nie będą musieli ciągle oszczędzać i będą mogli tak ogrzewać mieszkania, aby utrzymać komfort cieplny.

Przeciwnicy odpierają te zarzuty mówiąc, że jest to możliwe także przy podzielnikach, można przecież temperaturę regulować przy pomocy zaworów termostatycznych. Kwestionują, dlaczego osoby, które nie lubią zbyt wysokich temperatur w mieszkaniu mają płacić tyle samo co osoby ciepłolubne.

Ponadto rezygnacja z podzielników na rzecz zmiany systemu rozliczania kosztów z m², powoduje podwyższenie ponoszonych opłat za centralne ogrzewanie i ogólny koszt produkcji ciepła w Spółdzielni.

Decydują mieszkańcy!

Zgodnie z „Regulaminem rozliczania kosztów centralnego ogrzewania” w naszej Spółdzielni istnieje możliwość zmiany systemu rozliczania kosztów ogrzewania na podstawie wskazań podzielników kosztów c.o. na system oparty, na uśrednionej stawce za metr kwadratowy. Zmiana może dotyczyć również sytuacji odwrotnej, a więc przejścia z rozliczania kosztów dzielonych wg metra kwadratowego, na system rozliczania z indywidualnych podzielników kosztów. W chwili obecnej większość mieszkańców budynku, a mianowicie 70% + jedna osoba podejmuje decyzję w tym zakresie. Pomimo, że wymóg ten funkcjonuje od samego początku pojawienia się podzielników kosztów w naszej Spółdzielni – został zakwestionowany. W obu przypadkach, zmiana rozliczania kosztów c.o. dokonana przez lokatorów konkretnej nieruchomości, dotyczyć będzie wówczas całego budynku.

Zarząd informuje że wraz z rozliczeniami zużycia wody za IV kwartał 2016 r. otrzymacie Państwo ankiety dotyczące wyrażenia zdania na temat zmiany systemu rozliczania zużycia ciepła w danej nieruchomości.

Prosimy o wskazanie (według własnego uznania) jaka część mieszkańców – osób uprawnionych danego budynku/bloku powinna decydować o jego zmianie.