Zarząd Spóldzielni ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie w imieniu zamawiającego procesu inwestycyjnego polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z wielostanowiskowym garażem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną oraz na budowie zewnętrznych miejsc postojowych w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Informacje dotyczące przetargu znajdują się w zakładce „przetargi”.

Zapraszamy do składania ofert.