Szanowni Państwo,

w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi budowy zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie Zarząd Spółdzielni przedstawia informacje dotyczące istoty spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego a także główne założenia planowanej inwestycji.

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, to jedna z form użytkowania mieszkań spółdzielczych. Potocznie nazywane mieszkaniem lokatorskim, zgodnie z warunkami zapisanymi w ustawie i umowie ze spółdzielnią, po przekształceniu może stać się naszą własnością. Do tego czasu, właścicielem mieszkania jest spółdzielnia, a my użytkujemy je jak własne. Ponadto wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie takiego mieszkania nie wymaga zgody spółdzielni, chyba że zmieni się sposób korzystania lub przeznaczenia lokalu.

Lokatorskie prawo do lokalu nie jest dziedziczne, jednakże osobom bliskim przysługuje roszczenie o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, lub zwrot wkładu mieszkaniowego.

Zakup mieszkania na wolnym rynku, wiąże się z koniecznością zapłacenia 100% ceny ze środków własnych lub z zaciągniętego kredytu a ponieważ spółdzielnia nie zarabia na budownictwie mieszkaniowym, za mieszkanie zapłacimy tyle ile kosztowało jego wybudowanie, czyli bez zysku i marży deweloperskiej.

Inwestycja realizowana będzie w trybie przetargu nieograniczonego w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”, przy czym koncepcja zakładać będzie budowę dwóch budynków mieszkalnych, na działce usytuowanej przy ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie (obok budynków nr 1 i nr 3). W pierwszym budynku planowane jest 40 lokali natomiast w drugim 32 lokale. Ostateczna ilość mieszkań zależeć będzie jednak od sugestii wynikających z ankiet złożonych przez osoby zainteresowane a następnie projektu oferenta wyłonionego w drodze przetargu. Planuje się budowę nieruchomości pięciokondygnacyjnych, podpiwniczonych i wyposażonych w windy. W jednym budynku zakłada się wybudowanie hali garażowej z miejscami postojowymi. Ponadto w obrębie inwestycji przewiduje się wykonanie zewnętrznych miejsc postojowych.

W związku z faktem, że nasza Spółdzielnia przystąpiła do projektu budowy mieszkań lokatorskich w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego, istnieje możliwość realizacji inwestycji przy wykorzystaniu kredytu budowlanego uzyskanego z Banku Gospodarstwa Krajowego. Spłata pozostałej części wkładu lokatorskiego (po uiszczeniu wpłaty min. 10% kosztów budowy przypadających na nasze lokum) rozłożona będzie na raty i dokonywana wraz z wnoszonymi do Spółdzielni opłatami eksploatacyjnymi.

W sytuacji gdy zainteresowanie mieszkaniami przekroczy potencjał inwestycyjny posiadanego gruntu, istnieje możliwość wnioskowania o tereny znajdujące się w zasobach gminy.

Wszystkie osoby zainteresowane realizacją planowanej inwestycji zapraszamy do zapoznania się z projektem zagospodarowania terenu.

 

 

 

 

Projekt zagospodarowania terenu przy ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie