Zarząd Spółdzielni informuje, że w dniu 04 czerwca br. rozpocznie się oficjalny nabór wniosków w związku z planowaną inwestycją budowy zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie. Projekt zakłada budowę dwóch budynków mieszkalnych w systemie spółdzielczego budownictwa lokatorskiego.

Osoby zainteresowane przydziałem lokalu mogą pobrać formularz wniosku ze strony internetowej bądź w siedzibie Spółdzielni.

Osoby które dotychczas złożyły pisma w sprawie przydziału lokalu w planowanej inwestycji proszone są o ponowne złożenie wniosków na stosownym formularzu.

W przypadku zgłoszeń listownych decyduje data wpływu do Spółdzielni.

Nabór wniosków zakończy się w dniu 20 czerwca br.