Zarząd Spółdzielni ogłasza przetarg nieograniczony na montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku administracyjno-biurowym Spółdzielni w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Informacje dotyczące przetargu znajdują się w zakładce „przetargi”.

Zapraszamy do składania ofert.