Remonty zaplanowane na rok bieżący: 2016 r.

– wymiana poziomów zimnej wody, ciepłej wody, ciepłej wody użytkowej wraz z ich kompleksowym zaizolowaniem w budynkach Mieszka I 2,3,5,14;

– oddzielenie wejść do piwnic oraz montaż drzwi w budynkach Mieszka I 8,9,10,11;

– malowanie klatek schodowych w budynkach Mieszka I 8,9,10,11;

– remont chodnika przed budynkiem ul. M. Reja 10 oraz Mieszka I 7;

– wymiana lamp – oświetlenie zewnętrzne na osiedlu Reja;

– naprawa balkonów w budynku ul. M. Reja 2;

– wymiana wodomierzy na nowe z możliwością odczytu drogą radiową w budynkach B. Krzywoustego 5,9,13,15, M. Reja 3,5,7,8, Kochanowskiego 2,4, Poznańska 57;

– montaż nasad kominowych Turbowent – Mieszka I 11,15, Grunwaldzka 1, Reja 7;

– remont schodów wewnętrznych w budynku Kochanowskiego 2;

-wymiana okien w częściach wspólnych piwnicy w budynku M. Reja 8;

– remont drogi i dojść przy budynku Mieszka I 4;

– remonty i konserwacje węzłów cieplnych;

Ponadto w całości zasobów bieżące naprawy dekarskie, stolarskie, pielęgnacja terenów zielonych, utrzymanie małej architektury, czyszczenie przewodów kominowych i dymowych oraz przeglądy kominowe, gazowe i budowlane.

W bieżącym roku przeznaczono kwotę 100.000,- zł na zwrot za wymianę stolarki okiennej. Pragniemy zauważyć, że kwota jaką dysponujemy w tym roku na wykonanie wszystkich wyżej wymienionych remontów to kwota 747.000,- zł czyliwysokość planowanych wpływów na fundusz remontowy od mieszkańców zasobów spółdzielczych.

Kwota ta może zostać powiększona o nadwyżkę bilansową, która za rok 2015 wyniosła 150.100,- zł.Decyzje w tym zakresie podejmuje Walne Zgromadzenie Członków SML-W w Pleszewie.

Zaznaczamy, że powyższy plan z uwagi na nieprzewidywalne awarie może ulec modyfikacjom, a w przypadku uzyskania w postępowaniach przetargowych niższych kosztów planowanych remontów – przedstawiony plan remontów może zostać poszerzony o kolejne pozycje.