Zarząd Spółdzielni informuje, że w wyniku przesunięcia przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni tzw. nadwyżki bilansowej powstałej z pozostałej działalności Spółdzielni w kwocie ok. 150 tys. zł, został skorygowany plan remontowy przewidziany na 2016 r.

Dzięki zwiększeniu środków przeznaczonych na realizację planu remontowego zostaną przeprowadzone następujące inwestycje:

  • remont drogi pomiędzy budynkami przy ul. Lipowej nr 1 i nr 3
  • remont drogi przy ul. Wierzbowej 1
  • remont chodnika przy ul. Mieszka I 3
  • remont chodnika przy ul. M. Reja 8
  • odgrodzenie placu zabaw od boiska przy ul. Modrzewskiego 1.