Zarząd Spółdzielni informuje, że zrealizowano plan malowania klatek przewidziany na 2016 r. Łącznie zostało odświeżonych 11 klatek w 4 blokach znajdujących się na osiedlu Mieszka I a całkowity koszt wyniósł 56.500 zł

W wymienionych budynkach wykonano oddzielenie wejść do piwnic oraz montaż drzwi i wydano na ten cel 38.500 zł.

Ponadto „własnymi siłami”  wymieniono lampy (oświetlenie zewnętrzne) na osiedlu Reja oraz ogrodzono plac zabaw znajdujący się przy ul. Mieszka I 16.

Konserwatorzy Spółdzielni sukcesywnie remontują poziomy z. w., c.w. i c.w.u. oraz dokonują wymian wodomierzy.

Regularnie są też wypłacane zwroty za wymianę stolarki okiennej na które w 2016 r. przeznaczona zostanie kwota 100 tys. zł.