Szanowni Mieszkańcy,

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obliguje  nas do obowiązkowego segregowania odpadów.

Nieprawidłowa segregacja odpadów może spowodować naliczenie wszystkim mieszkańcom zwiększonej opłaty tj. jak dla odpadów niesegregowanych.

Apelujemy zatem o przestrzeganie segregacji odpadów komunalnych
i umieszczanie ich we właściwie oznaczonych kontenerach.

Niedopuszczalne jest pozostawianie nieczystości poza kontenerami, niezamykanie wiat śmietnikowych i udostępnianie kluczy osobom postronnym, a także wrzucanie nieczystości niesegregowanych do kontenerów przeznaczonych na odpady segregowane.

Jednocześnie informujemy, że planowane są kontrole w tym zakresie przeprowadzane przez pracowników Urzędu Miasta w Pleszewie.

Poniżej zamieszczamy informacje na temat gospodarki odpadami oraz instrukcję dotyczącą prawidłowej segregacji odpadów BIO.

Zrozumieć gospodarkę odpadami

Segregacja odpadów BIO

Zarząd SM