Informujemy, że zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. nr 92 poz. 880 ze zm.) usprawniając prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących usuwania drzew i krzewów, zniesiono obowiązek uzyskiwania zgody wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na wycinkę drzew i krzewów rosnących na terenie spółdzielni mieszkaniowej. Konieczność uzyskania zgody zastąpiono obowiązkiem informowania mieszkańców Spółdzielni (w sposób zwyczajowo przyjęty) o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, podając termin na zgłaszanie uwag (nie krótszy niż) 30 dni.

Informacje będą zamieszczane w zakładce ogłoszenia.

Jednocześnie uprzejmie wskazujemy, że wszelkie uwagi należy składać w formie pisemnej.

Zarząd Spółdzielni