Informujemy, że z myślą o mieszkańcach Spółdzielni, na stronie internetowej została wdrożona usługa „e-czynsze”.

Za pośrednictwem usługi będzie można sprawdzić saldo oraz bieżący wymiar opłat czynszowych za mieszkanie,  garaż czy też lokal użytkowy.
W celu uzyskania niezbędnych danych tzn. loginu i hasła, zainteresowani mieszkańcy (posiadający tytuł prawny do lokalu), powinni wypełnić i złożyć formularz aktywacji usługi w Sekretariacie Spółdzielni.

Aby otrzymać login i hasło, niezbędne będzie okazanie dowodu osobistego i tytułu prawnego do lokalu.

Zapraszamy do korzystania z usługi.